Проведени събития

Учредителна сбирка на Ателие "История и памет", 30 ноември 2011.

Среща на Ателие "История и памет" - 14 декември 2011г.

Среща на Ателие "История и памет" - 11 януари 2012г.

Среща на Ателие "История и памет" - 22 февруари 2012 г.

Среща на Ателие "История и памет" - 7 март 2012г.

Среща на Ателие "История и памет" - 9 април 2012 г.

Среща на Ателие "История и памет" - 2 май 2012 г.

Среща на Ателие "История и памет" - 17 октомври 2012г.

Среща на Ателие "История и памет" - 19 ноември 2012г.

Среща на Ателие "История и памет" - 12 декември 2012 г.

Среща на Ателие "История и памет" - 16 януари 2013г.

Петъчно матине „8 март – Метаморфозите на един празник”

ДА ПРЕПОДАВАМЕ ХОЛОКОСТ

Среща на Ателие "История и памет" - 8 април 2013 г.

Кръгла маса, посветена на спасяването на българските евреи

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕТО В СОЦИАЛИСТИЧЕСКА БЪЛГАРИЯ – МЕЖДУ ТРАДИЦИЯТА И КОМУНИСТИЧЕСКАТА ИДЕОЛОГИЯ“

Изложба „Младежката контракултура в България на 70-те и 80-те години”

Кръгла маса "Историческото образование и предизвикателствата пред учителите през XXI в."

Среща-разговор с проф. Цветана Георгиева

Студентска работилница за сурвакници

"Жива история" - опитът на Русия" - педагогически семинар с проф. д-р Олга Стрелова

Прожекция на документалния филм "БАБА ТОНКА. ОТВЪД ЛЕГЕНДАТА"

Петъчно соаре "За жената и за любовта"

Среща с участниците в експедиция "Дойран 2013"

За бъдещите учители по история

Тренинг за измерване „температурата на човешките права“

Да преподаваме Холокост

Научна конференция с международно участие „ГЛАСОВЕ НА МИНАЛОТО“

10 НОЕМВРИ 1989 г. - 25 ГОДИНИ ПО-КЪСНО

Отчет за дейността на клуб "Старопрестолни етнолози"

Кръгла маса „НАСЛЕДСТВОТО НА ТЪРНОВСКАТА ЕТНОЛОЖКА ШКОЛА”

Научна конференция с международно участие „ИСТОРИОГРАФИЯ НА ПРЕХОДИТЕ“

Научна конференция „БЪЛГАРИЯ В ГОЛЯМАТА ВОЙНА – 100 ГОДИНИ ПО-КЪСНО“

Среща на Ателие "История и памет" - 6 ноември 2015 г.

Конференция „Качествено образование за всяко дете – ключови държавни политики и училищни практики”

Среща на Ателие "История и памет" - 19 ноември 2015 г.

8 ДЕКЕМВРИ - ВЧЕРА И ДНЕС

Научна конференция „БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ - ИСТОРИЯ И КУЛТУРА (ХVІІІ – ХХ ВЕК)"

Дари книга, зарадвай дете за Коледа!

Дигитална историческа седянка

Жената между властта и любовта

DO YOU WANT TO BE A TEACHER? – ПОПИТАЙТЕ СТАЖАНТИТЕ ОТ ИСТОРИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ

Дигитална седянка във Велико Търново 2


 
СПОДЕЛИ В