ЧЕТВЪРТИ (ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН) МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР ПО ПРОЕКТ(OPENNESS - 2011-3595/001-001) МУЗЕЙ „ЕМЛЕКПОНТ”, ХОТМЕЗЬОВАШАРХЕЙ, УНГАРИЯ,


Петер Блажович, директор на Музея на комунизма „Emlekpont” в Хотмезьовашархей, Унгария, приветства гостите на Четвъртия международен семинар по проект „Памет за миналото за бъдещо отворено общество“ (OPENNESS) – 3 септември 2012 г., Заседателна зала на Общината.


Екипът на Катедра „Нова и най-нова история на България” при Исторически факултет на Великотърновския университет, който участва в проекта: доц. д-р Милен Михов, гл. ас. Виолета Петрова, гл. ас. д-р Анка Игнатова, доц. д-р Николай Проданов, гл. ас. д-р Лора Дончева, ас. Илияна Ганчева. – 3 септември 2012 г., Заседателна зала на Община Хотмезьовашархей.


Гл. ас. д-р Анка Игнатова представя своето изследване „Музеят на социалистическото изкуство в България и общественият отзвук за него” по време на международния колоквиум „Традицията в хватката на комунизма”. – 4 септември 2012 г., музей Emlekpont.


Гл. ас. Виолета Петрова презентира пред аудиторията своя доклад на тема: „Комунистическите репресии в дискурса на съвременните учебници по българска история за шести клас”. Международен колоквиум „Традицията в хватката на комунизма”. – 4 септември 2012 г., музей Emlekpont.


Доц. д-р Николай Проданов и гл. ас. д-р Лора Дончева по време на представянето на съвместната научна разработка на тема „Примирието от 28 октомври 1944 г. между България и антигерманската коалиция и съдбата на унгарските граждани в България”. Международен колоквиум „Традицията в хватката на комунизма”. – 6 септември 2012 г., музей Emlekpont.


Среща-дискусия с ветерани от Унгарското въстание през 1956 г. в Хотмезьовашархей. 6 септември 2012 г., музей Emlekpont.


Запознаване с местната традиция за производство на керамични съдове. Ас. Илияна Ганчева съсредоточено работи върху първата си ваза на грънчарско колело.


За деня на Съединението – 6 септември, търновският екип подготви изненада за партньорите, част от която бе представянето на традиционна българска носия. Доц. д-р Милен Михов благодари на домакините за чудесната организация на международната среща. Момент от връчване на графика с изглед от Велико Търново на директора на музея. 6 септември 2012 г.


Българският екип с представители на домакините. – 6 септември 2012 г.


Силвия Шаш (последната вдясно) с чуждестранните гости пред главния вход на музея Emlekpont. Освен участниците в проекта в групата са и 4 холандски студенти (втори ред, от ляво на дясно), пристигнали в Унгария специално за участие в международния колоквиум „Традицията в хватката на комунизма”.

СПОДЕЛИ В