Втори международен семинар по проект OPENNESS - 2011-3595/001-001 - Олденбург, Германия.


Откриване на Втория международен семинар по проект „Памет за миналото за бъдещо отворено общество” – Town Hall, Олденбург, Германия. Приветствие към гостите от името на ръководството на Общината – 7 май 2012 г.


Международен колоквиум „Демократична Европа – възпоменание, единство и културно разнообразие“. Консултации в българския екип по време на кафе-паузата. – BKGE, 8 май 2012 г.


Международен колоквиум „Демократична Европа – възпоменание, единство и културно разнообразие“ – Немски институт за култура и история на германците в Източна Европа, Олденбург (BKGE), 8 май 2012 г. Доц. д-р Николай Проданов представя темата: „Неприкосновеността на частната собственост като основна ценност на демократичното общество. Българският опит във времето на действие на Търновската конституция”


Международен колоквиум „Демократична Европа – възпоменание, единство и културно разнообразие“ – BKGE,8 май 2012. Гл. ас. д-р Лора Дончева представя своя доклад на тема: „Демократичната алтернатива за развитието на България, отразена в конституционните проекти на опозицията (1946-1947)”.


Разходка из околностите на Олденбург – в парка на курортното селище Bad Swischenahn, 10 май 2012 г.


Международен колоквиум „Демократична Европа – възпоменание, единство и културно разнообразие“ – BKGE,8 май 2012. Доц. д-р Милен Михов представя своята тема: „Демократична Македония – извън хватката на Тито“


Международен колоквиум „Демократична Европа – възпоменание, единство и културно разнообразие“ – BKGE,8 май 2012. Гл. ас. д-р Анка Игнатова представя своя доклад на тема: „Разширяване на достъпа до архивните документи в България в периода на европейска интеграция”.


Международен колоквиум „Демократична Европа – възпоменание, единство и културно разнообразие“ – BKGE,10 май 2012. Гл. ас. Виолета Петрова отговаря на въпроси след представяне на своята тема: „Образователна интеграция на малцинствата в България – проблеми и перспективи“.


Ас. Илияна Ганчева представя българската документална изложба „Живот без свобода“. – BKGE,10 май 2012.


На посещение в офиса на Европа Директно, Бремен, в Деня на Европа – 9 май 2012 г.


Българските участници в международния семинар пред сградата на Търговската камара (Schutting), разположена на централния площад (Marktplatz) срещу Кметството на Бремен – 9 май 2012 г.


Визита в Renaissance Town Hall, Бремен. Беседата се води от началника на протокола в Кметството.


Визита в Renaissance Town Hall, Бремен. Сградата, построена в готически стил между 1405 и 1410 г., е едно от най-забележителните произведения на северногерманската архитектура.


Визита в Archive and Library holdings on Dissidents and Repression in Communist Eastern Europe. Понастоящем центърът е част от университета в Бремен. 9 май 2012 г.


Част от българския екип по време на срещата в Кметството на Олденбург – 7 май 2012 г.

СПОДЕЛИ В