Първи международен семинар по проект OPENNESS - 2011-3595/001-001 - Велико Търново, България.


Откриване на първия международен семинар по проект „Памет за миналото за бъдещо отворено общество“. Момент от началото на работната среща на участниците в проекта. 19 март 2012 г., хотел „Аквая“ – Велико Търново


Регистрация на участниците в Международната научна конференция „Комунистическите режими в Източна Европа – надежди, разочарования, равносметка“. 20 март 2012 г., ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“


Официално откриване на Международната научна конференция „Комунистическите режими в Източна Европа – надежди, разочарования, равносметка“. Проф. дпн Пламен Легкоступ, Ректор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, приветства участниците в срещата. 20 март 2012 г., зала „Европа“


Официално откриване на Международната научна конференция „Комунистическите режими в Източна Европа – надежди, разочарования, равносметка“. Приветствие поднася проф. Флорентин Олтяну, президент на Фондация „Negru Voda“ – Фъгараш, Румъния, координатор на проекта. 20 март 2012 г., ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, зала „Европа“


Участници в Международната конференция „Комунистическите режими в Източна Европа – надежди, разочарования, равносметка“. 20 март 2012 г., ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, зала „Европа“


Студентите от Ателие „История и памет” Пресиян Костадинов, Недялко Стоянов и Мария Желязкова, участници в международната конференция. 21 март 2012г., ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, зала „Европа”


Откриване на документалната изложба „Живот без свобода“. Слово на доц. д-р Милен Михов, ръководител на Катедра „Нова и най-нова история на България“, Исторически факултет. 20 март 2012 г., ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“


Свидетели на комунистическите репресии, гости на мероприятието, разглеждат с интерес оригиналните фотографии от лични архиви, предоставени на организаторите на изложбата „Живот без свобода“ – гл. ас. д-р Лора Дончева и гл. ас. д-р Анка Игнатова. 20 март 2012 г., ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“


Участници и гости на международния семинар по проект „Памет за миналото за бъдещо отворено общество“ разглеждат документалната експозиция „Война в ефира“, организирана от Държавна агенция „Архиви“, Комисията по досиетата и други институции в партньорство с ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. 20 март 2012 г., ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“


Проф. Флорентин Олтяну, президент на Фондация „Negru Voda“ – Фъгараш, Румъния, представя документалната изложба „Картини от кoмунистическия Гулаг“ на художника Раду Берчя, бивш политически затворник (1959-1964).


Кръгла маса „Живот без свобода”. Модератор на срещата – гл. ас. д-р Лора Дончева. 21 март 2012г., ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, зала „Европа”


Участници в Кръглата маса „Живот без свобода”. 21 март 2012 г., ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, зала „Европа”


Кръгла маса „Живот без свобода“ – г-н Иван Бейков говори развълнувано за комунистическия режим и за времето, когато е бил подложен на репресии. 21 март 2012г., ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, зала „Европа“


Ученици от Ателието по устна история при ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“- Горна Оряховица и тяхната ръководителка, г-жа Кина Котларска – гости на Кръглата маса „Живот без свобода“. 21 март 2012г., ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, зала „Европа“


Гостите от Олденбург, Германия, пред стените на царския дворец на хълма Царевец. 19 март 2012г., гр. Велико Търново

СПОДЕЛИ В