ЗАКЛЮЧИТЕЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ "ПОДАЙ РЪКА! ЗАЕДНО ВЪВ ВИРТУАЛНА ЕВРОПА" - BG-13/A1.2/126/R1

Междупоколенческо парти

„Поколения в диалог – европейска виртуална дъга”
 
На 2 октомври 2013 г. се проведе заключителното събитие по проект „Подай ръка! Заедно във виртуална Европа”. Проектът се изпълнява от студентска неформална група Ателие „История и памет” в партньорство с катедра „Нова и най-нова история на България” при Исторически факултет на Великотърновския университет и Дома за стари хора „Венета Ботева” - Велико Търново. Съвместната работа на студентите-доброволци и възрастните хора бе представена на междупоколенческо парти „Поколения в диалог – европейска виртуална дъга”.
 
В продължение на няколко месеца студенти–доброволци от Великотърновския университет работиха с възрастните хора от местния старчески дом. Чрез метода на автобиографичното разказване те събираха техните спомени по темата „Да мечтаеш Европа”. Въз основа на събраните спомени младежите подготвиха виртуални маршрути на местата в Европа и света, които възрастните хора, живели по време на комунистическия режим, са мечтали, но не са успели да посетят. Тези виртуални разходки бяха представени пред тях като специален поздрав по повод Международния ден на възрастните хора – 1ви октомври. Показани бяха и дестинации, които възрастните участници в проекта са посетили и от които пазят хубави спомени. Тези кратки видео-разходки бяха едно своеобразно сбъдване на мечтите от младите към възрастните.
 
Всички доброволци, участвали в дейностите по проекта получиха сертификат. В знак на признателност за времето, което отделиха и желанието, с което се включиха в дейностите възрастните хора също получиха благодарствени писма. Специално за тях бе изработено и кратно ръководство за работа с Интернет и компютър, което да ги подпомага в овладяването на съвременните комуникационни технологии.
 
Специални благодарности за подкрепата и съдействието при реализирането на проектните дейности бяха поднесени към двете партньорски институции по проекта – катедра „Нова и най-нова история на България” при Исторически факултет на ВТУ и ДСХ „Венета Ботева” – Велико Търново.
 
Гости на събитието бяха доц. д-р Красимира Мутафова – Зам.-декан на Исторически факултет на ВТУ, доц. д-р Милен Михов – Ръководител на катедра „Нова и най-нова история на България” при Исторически факултет на ВТУ и доц. Лора Дончева – Ръководител на „Център за изследване на комунизма” към катедра „Нова и най-нова история на България” при Исторически факултет на ВТУ.
 
С любезното съдействие на кметство с. Арбанаси, домакин на събитието беше Читалище „Иларион Драгостинов”.
 
 
Проектът „ПОДАЙ РЪКА! ЗАЕДНО ВЪВ ВИРТУАЛНА ЕВРОПА” се реализира с финансовата подкрепа на програма „Младежта в действие” на Европейската комисия, администрирана в България от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”. Проектът е ориентиран към ролята на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) като средство за диалог между две поколения, които комуникират Европа, опознават себе си и се обучават чрез споделен социален опит.
Повече за проекта - http://rotive.wordpress.com/.
СПОДЕЛИ В