ПРОЕКТ "ПОДАЙ РЪКА! ЗАЕДНО ВЪВ ВИРТУАЛНА ЕВРОПА" - BG-13/A1.2/126/R1

Ателие „История и памет” при катедра „Нова и най-нова история на България” спечели проект по Програма „Младежта в действие” на Европейската комисия. Проектът „ПОДАЙ РЪКА! ЗАЕДНО ВЪВ ВИРТУАЛНА ЕВРОПА” ще се реализира в периода 1 май – 31 октомври 2013 г. Бюджетът на проекта е 2 900 евро, осигурени от Програма „Младежта в действие”. Партньори на Ателието в дейностите са Дома за стари хора „Венета Ботева” – Велико Търново и катедра „Нова и най-нова история на България” при Исторически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

 
Проектът „ПОДАЙ РЪКА! ЗАЕДНО ВЪВ ВИРТУАЛНА ЕВРОПА“ е ориентиран към ролята на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) като средство за диалог между две поколения, които комуникират Европа, опознават себе си и се обучават чрез споделен социален опит.
Чрез дейностите по проекта студенти доброволци от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” ще предоставят на възрастните граждани от Дома за стари хора във Велико Търново възможност за обучение по ИКТ, знания за културното наследство на Европа и възможностите за свободно движение в държавите от Европейския съюз.
От своя страна младежите ще обогатяват своите знания за историята на близкото минало и ограничаването на гражданските и човешките права в България в периода на Студената война чрез споделените лични истории от възрастните граждани.
Споделеният социален опит между поколенията ще съдейства за по-добро осмисляне ценностите на демокрацията, предимствата на принадлежност към Европа и активното гражданско участие. Като резултат от общуването между двете поколения възрастните хора ще имат възможност „да сбъднат” неосъществените си мечти за пътуване в Европа чрез виртуални културни маршрути, които студентите доброволци ще създадат за всеки от тях.
 
 
 „Този проект се реализира сфинансовата подкрепа на програма „Младежта в действие” на Европейската комисия,администрирана в България от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”. Съдържанието на настоящото съобщение не отразява позицията на Европейската общност, програма „Младежта в действие” или НЦЕМПИ.”
СПОДЕЛИ В