Специалности и акредитация

АКРЕДИТИРАНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛНОСТИ, В КОИТО ФАКУЛТЕТЪТ ПРОВЕЖДА ОБУЧЕНИЕ

Професионално направление

Получен програмна акредитация, дата

Оценка

Срок на валидност на акредитацията

Бакалавърска или магистърска образователна програма

Образователно-квалификационна степен

Форма на обучение

1.3 Педагогика на обучението по...

08.03.2021 г.

9,18

08.03.2027

Педагогика на обучението по математика и информатика

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

бакалавър

редовна, задочна

Математика, информатика и информационни технологии

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

магистър

редовна, задочна

Математика

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

магистър

редовна, задочна

Информатика и информационни технологии

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

магистър

редовна, задочна

Технологии за обучение по математика и информатика

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

магистър

редовна, задочна

4.5 Математика

13.11.2017 г.

8,58

24.07.2022 г.

Приложна математика

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

бакалавър

редовна, задочна

Математически структури в информационната сигурност

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

магистър

редовна, задочна

4.6 Информатика и компютърни науки

21.06.2021 г.

9,10

21.06.2027 г.

Информатика

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

бакалавър

редовна

Компютърни науки

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

бакалавър

редовна

Софтуерно инженерство

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

бакалавър

редовна

Информационно брокерство и дигитални медии

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

бакалавър

редовна

Информатика. Компютърна мултимедия

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

магистър

редовна, задочна

Информатика. Информационни системи

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

магистър

редовна, задочна

Информатика. Защита на информацията

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

магистър

редовна, задочна

Информатика. Корпоративни мрежови среди

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

магистър

редовна, задочна

Компютърни науки. Приложни компютърни науки

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

магистър

редовна, задочна

Уеб технологии и разработване на софтуер

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

магистър

редовна, задочна

Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

магистър

редовна, задочна, дистанционна

Дигитална трансформация на бизнеса и образованието

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

магистър редовна, задочна

АКРЕДИТИРАНИ ДОКТОРСКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ, В КОИТО ФАКУЛТЕТА ПРОВЕЖДА ОБУЧЕНИЕ

Професионално направление

Получен програмна акредитация, дата

Оценка

Срок на валидност на акредитацията

Докторска образователна програма

Образователна и научна степен

Форма на обучение

1.3 Педагогика на обучението по...

11.07.2017 г.

9,43

11.07.2023 г.

Методика на обучението по математика

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

доктор

Редовна, задочна, самостоятелна

8,99

м. януари 2025 г.

Методика на обучението по информатика и информационни технологии

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

доктор

Редовна, задочна, самостоятелна

4.6 Информатика и компютърни науки

21.06.2021 г.

9,17

21.06.2021 г.

Информатика

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

доктор

Редовна, задочна, самостоятелна

СПОДЕЛИ В