Такси за обучение на студенти в ОКС "магистър" след придобита степен "бакалавър" или "магистър"

ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

 

Семестриални такси за обучение на студенти в ОКС „магистър” след придобита степен „бакалавър“ или „магистър“, приети по държавна поръчка, за уч. 2024/2025 г.

Области на висше образование

Професионални направления

Семестриална такса (лв.)

Редовно обучение

ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ

Педагогика на обучението по...

освободени от заплащане на такса

ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

Филология

370

История и археология

370

Религия и теология

освободени от заплащане на такса

СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ

Социални дейности

441

Обществени комуникации и информационни науки

420

ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Математика

420

Информатика и компютърни науки

420

ИЗКУСТВА

Изобразително изкуство

500


ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ

Семестриални такси за обучение срещу заплащане на студенти в ОКС „магистър” след придобита степен „бакалавър“ или „магистър“ за уч. 2024/2025 г.

Области на висше образование

Професионални направления

Семестриални такси (лв.)

Редовно

Задочно

Дистанц.

ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ

Теория и управление на образоването

1 279

750

750

Педагогика

1 233

730

730

Педагогика на обучението по …

1 170

660

 -

ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

Филология

1 276

672

 -

История и археология

1 190

643

643

Философия

1 247

662

Религия и теология

1 283

641

641

СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ

Социология, антропология и науки за културата

1 111

660

660

Психология

1 379

790

 -

Политически науки

1 251

710

710

Социални дейности

1 189

690

 -

Обществени комуникации и информационни науки

1 225

688

 -

Администрация и управление

985

590

590

Икономика

1 003

600

600

Туризъм

909

545

-

ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Науки за земята

1 714

851

-

Математика

2 189

1 010

-

Информатика и компютърни науки

1 779

873

-

ИЗКУСТВА

Изобразително изкуство

4 150

1 717

-

СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

Национална сигурност

1 693

844

-

Таксите за обучение се заплащат:

Чрез банков превод в клоновете на УниКредит Булбанк АД;

 • Банкова сметка (IBAN): BG47UNCR70003124859656
  BIC на банката UNCRBGSF
  Титуляр на сметката: ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

 • За новоприетите студенти във вносната бележка за първи семестър задължително се изписват трите имена и ЕГН на студента, а не на внасящия таксата.
  За студентите от втори и следващ семестър във вносната бележка задължително се изписват трите имена, ЕГН и ПИН код на студента, а не на внасящия таксата.
  При прехвърляне в друга специалност в рамките на ВТУ във вносната бележка задължително се изписват трите имена, ЕГН и ПИН кода на студента за новата специалност.
  При едновременно обучение по две образователни програми (специалности) във вносните бележки задължително се изписват трите имена, ЕГН и ПИН кодовете на студента за отделните специалности.
  При банков превод комисионната по превода е за сметка на вносителя.

С карта VISAVISA ELECTRONV PAYMasterCardMaestroDiners ClubDiscover през ПОС терминал във фронтофисите;

При заплащане на такса през ПОС терминал във фронтофисите на студентите безплатно се предоставя бланка по образец, в която вписват трите си имена, ЕГН, ПИН код, факултет, специалност, курс, вид и размер на таксата.
При заплащане на такса чрез банков превод студентите получават вносна бележка, а при заплащане с карта през ПОС терминал във фронтофисите – повторна разписка от терминала и касова бележка.

Студентите са длъжни да съхраняват издадените им платежни документи, за да докажат при необходимост извършените плащания пред служителите от фронтофисите.

СПОДЕЛИ В