Такси за обучение на студенти в ОКС "магистър" след придобита степен "бакалавър" или "магистър"

ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

 

Семестриални такси за обучение на студенти в ОКС „магистър” след придобита степен „бакалавър“ или „магистър“, приети по държавна поръчка, за уч. 2023/2024 г.

Области на висше образование

Професионални направления

Семестриална такса (лв.)

Редовно обучение

ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ

Теория и управление на образованието

462

Педагогика на обучението по...

освободени от заплащане на такса

ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

Филология

330

История и археология

330

Религия и теология

освободени от заплащане на такса

ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Информатика и компютърни науки

380

ИЗКУСТВА

Изобразително изкуство

460


ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ

Семестриални такси за обучение срещу заплащане на студенти в ОКС „магистър” след придобита степен „бакалавър“ или „магистър“ за зимен семестър на уч. 2023/2024 г.


Области на висше образование

Професионални направления

Семестриална такса (лв.)

Редовно

Задочно

Дистанционно

ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ

Теория и управление на образованието

1195

705

705

Педагогика

1150

670

670

Педагогика на обучението по...

1075

605

-

ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

Филология

1210

625

-

История и археология

1370

675

675

Философия

1370

675

-

Религия и теология

1430

660

-

СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ

Социология, антропология и наука за културата

1100

650

650

Психология

1320

750

-

Политически науки

1170

670

670

Социални дейности

1170

655

-

Обществени комуникации и информационни науки

1120

625

-

Администрация и управление

1000

600

600

Икономика

1030

615

615

Туризъм

-

550

-

ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Науки за земята

1555

770

-

Математика

1420

725

-

Информатика и компютърни науки

1610

790

-

ИЗКУСТВА

Изобразително изкуство

3260

1390

-

СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

Национална сигурност

1450

735

-

Таксите за обучение се заплащат:

Чрез банков превод в клоновете на УниКредит Булбанк АД;

 • Банкова сметка (IBAN): BG47UNCR70003124859656
  BIC на банката UNCRBGSF
  Титуляр на сметката: ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

 • За новоприетите студенти във вносната бележка за първи семестър задължително се изписват трите имена и ЕГН на студента, а не на внасящия таксата.
  За студентите от втори и следващ семестър във вносната бележка задължително се изписват трите имена, ЕГН и ПИН код на студента, а не на внасящия таксата.
  При прехвърляне в друга специалност в рамките на ВТУ във вносната бележка задължително се изписват трите имена, ЕГН и ПИН кода на студента за новата специалност.
  При едновременно обучение по две образователни програми (специалности) във вносните бележки задължително се изписват трите имена, ЕГН и ПИН кодовете на студента за отделните специалности.
  При банков превод комисионната по превода е за сметка на вносителя.

С карта VISAVISA ELECTRONV PAYMasterCardMaestroDiners ClubDiscover през ПОС терминал във фронтофисите;

При заплащане на такса през ПОС терминал във фронтофисите на студентите безплатно се предоставя бланка по образец, в която вписват трите си имена, ЕГН, ПИН код, факултет, специалност, курс, вид и размер на таксата.
При заплащане на такса чрез банков превод студентите получават вносна бележка, а при заплащане с карта през ПОС терминал във фронтофисите – повторна разписка от терминала и касова бележка.

Студентите са длъжни да съхраняват издадените им платежни документи, за да докажат при необходимост извършените плащания пред служителите от фронтофисите.

СПОДЕЛИ В