Такси за обучение по държавна поръчка след средно образование

Семестриални такси за обучение на студенти, приети по държавна поръчка след средно образование, за уч. 2024/2025 г.

Области на висше образование

Професионални направления

Семестриална такса (лв.)

Редовно

Задочно

ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ

Педагогика

370

370

Педагогика на обучението по...

0

0

ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

Филология

370

370

История и археология

370

370

Философия

370

370

Религия и теология

0

0

СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ

Социология, антропология и науки за културата

370

-

Психология

420

420

Политически науки

-

-

Социални дейности

420

420

Обществени комуникации и информационни науки

420

-

Право

420

-

Администрация и управление

370

-

Икономика

370

-

Туризъм

-

-

ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Науки за земята

420

-

Математика

0

-

Информатика и компютърни науки

420

-

ИЗКУСТВА

Изобразително изкуство

500

-

СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

Национална сигурност

-

-

Таксите за обучение се заплащат:

Чрез банков превод в клоновете на УниКредит Булбанк АД;

 • Банкова сметка (IBAN): BG47UNCR70003124859656
  BIC на банката UNCRBGSF
  Титуляр на сметката: ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

 • За новоприетите студенти във вносната бележка за първи семестър задължително се изписват трите имена и ЕГН на студента, а не на внасящия таксата.
  За студентите от втори и следващ семестър във вносната бележка задължително се изписват трите имена, ЕГН и ПИН код на студента, а не на внасящия таксата.
  При прехвърляне в друга специалност в рамките на ВТУ във вносната бележка задължително се изписват трите имена, ЕГН и ПИН кода на студента за новата специалност.
  При едновременно обучение по две образователни програми (специалности) във вносните бележки задължително се изписват трите имена, ЕГН и ПИН кодовете на студента за отделните специалности.
  При банков превод комисионната по превода е за сметка на вносителя.

С карта VISAVISA ELECTRONV PAYMasterCardMaestroDiners ClubDiscover през ПОС терминал във фронтофисите;

При заплащане на такса през ПОС терминал във фронтофисите на студентите безплатно се предоставя бланка по образец, в която вписват трите си имена, ЕГН, ПИН код, факултет, специалност, курс, вид и размер на таксата.
При заплащане на такса чрез банков превод студентите получават вносна бележка, а при заплащане с карта през ПОС терминал във фронтофисите – повторна разписка от терминала и касова бележка.

Студентите са длъжни да съхраняват издадените им платежни документи, за да докажат при необходимост извършените плащания пред служителите от фронтофисите.

СПОДЕЛИ В