78-годишният Генко Генков завърши магистърска програма във Великотърновския университет

Днес във Философския факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ се проведоха защити на дипломни работи на магистри от професионално направление Философия.

Пред комисия в състав: проф. д.н. Вихрен Бузов, проф. д-р Здравко Иванов и доц. д-р Иво Дочков първи своята защита направи 78-годишният Генко Генков от град Севлиево.

Генко Генков е завършил медицина във Висшия медицински университет – София през 1965 година, а през 1994 година става магистър по богословие от Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски“.  През 2015 година е приет в магистърска програма Социална философия на Великотърновския университет, професионално направление Философия.

Дипломантът представи изключително интересно и компетентно своята дипломна работа, като в експозето му личеше високото ниво на усвоени знания по време на учебния процес. „Ораторските качества на личността на политика“ е темата на дипломната работа на г-н Генков. Комисията единодушно постави оценка „Отличен“ за усилията и положената работа по време на изготвянето на дипломната работа и защитата й от Генко Генков.

 

 

 

 

 

 

 

СПОДЕЛИ В