МЕЖДУНАРОДЕН ЛЕТЕН СЕМИНАР ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА

През годините

XXXIX МЕЖДУНАРОДЕН ЛЕТЕН СЕМИНАР ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА 2016 г

XXXVIII МЕЖДУНАРОДЕН ЛЕТЕН СЕМИНАР ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА 2015 г.

XXXVIII МЕЖДУНАРОДЕН ЛЕТЕН СЕМИНАР ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА

Телевизионен репортаж на TV+

XXXVIII МЕЖДУНАРОДЕН ЛЕТЕН СЕМИНАР ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА

Телевизионен репортаж на TV7

МЕЖДУНАРОДЕН ЛЕТЕН СЕМИНАР ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА - ОБУЧЕНИЕ

МЕЖДУНАРОДЕН ЛЕТЕН СЕМИНАР ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА - ЕКСКУРЗИИ

МЕЖДУНАРОДЕН ЛЕТЕН СЕМИНАР ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА - КУЛТУРНА ПРОГРАМА

СПОДЕЛИ В