Кандидатстудентски изпити

Прием 2024

Университетски конкурсни изпити

Дата

Час

Изпит

10 февруари 2024 г.

  9:00

Български език (тест) - електронен

10 февруари 2024 г.

12:00

История на България (тест) - електронен

10 февруари 2024 г.

13:00

Английски език (тест) - електронен

13 април 2024 г.

  9:00

Български език (тест) - електронен

13 април 2024 г. 

12:00

История на България (тест) - електронен

13 април 2024 г. 

13:00

Английски език (тест) - електронен

1 юни 2024 г.

  9:00

Български език (тест) - електронен

1 юни 2024 г. 

12:00

История на България (тест) - електронен

1 юни 2024 г. 

13:00

Английски език (тест) - електронен


Факултетски конкурсни изпити

Факултет по изобразително изкуство

Дата

Час

Изпит

20 април 2024 г.

8:00

Конкурсен изпит – част I

21 април 2024 г.

8:00

Конкурсен изпит – част II

15 юни 2024 г.

8:00

Конкурсен изпит – част I

16 юни 2024 г.

8:00

Конкурсен изпит – част II

Портфолиото се представя по електронен път.

Изпитите и събеседването са присъствени.

Педагогически факултет

Дата

Час

Изпит

20 април 2024 г.

8:00

Физическо възпитание

20 април 2024 г.

10:00

Музика

27 април 2024 г.

от 11:00

до 16:00

Проверка на говорните и комуникативните способности

1 юни 2024 г.

8:00

Физическо възпитание

1 юни 2024 г.

10:00

Музика

8 юни 2024 г.

от 11:00

до 16:00

Проверка на говорните и комуникативните способности

Изпитите за проверка на говорните и комуникативните способности се провеждат присъствено в гр. Велико Търново, гр. Враца и гр. Плевен

изпитите по физическо възпитание – в Университетски спортен комплекс (гр. Велико Търново, ул. „Теодосий Търновски“ № 2);

изпитите по музика – чрез предварително подготвен видеозапис на две музикални изпълнения по избрания от кандидата специален предмет. Видеозаписите се изпращат по електронен път.

Факултет „Математика и информатика

Факултет „Математика и информатика

Дата

Час

Изпит/Турнир

10 март 2024 г.

Математически турнир на Великотърновския университет

Изисква се регистрация на сайта на турнира

 интернет страницата на турнира преди 08.03.2024 г.

16 март 2024 г.

9:00

Тест по информатика и информационни технологии

20 април 2024 . г.

Национален пролетен турнир по информационни технологии за ученици от VІІІ до ХІІ клас

Изисква се регистрация на сайта на турнира интернет страницата на турнира преди  19.04.2024 г.

Изпитът и турнирите се провеждат електронно.

Филологически факултет

Дата

Час

Изпит

5 април 2024 г.

9:00

Испански език (тест) – електронен

5 април 2024 г.

9:00

Немски език (тест) – електронен

5 април 2024 г.

9:00

Френски език (тест) – електронен

5 април 2024 г.

9:00

Руски език (тест) – електронен

3 юни 2024 г.

9:00

Испански език (тест) – електронен

3 юни 2024 г.

9:00

Немски език (тест) – електронен

3 юни 2024 г.

9:00

Френски език (тест) – електронен

3 юни 2024 г.

9:00

Руски език (тест) – електронен

Изпитите са електронни и се провеждат в информационната система на Университета.

Православен богословски факултет

Дата

Час

Изпит

20 април 2024 г.

13:00

Богословие (устен)

1 юни 2024 г.

13:00

Богословие (устен)

Изпитът по богословие се провежда електронно чрез Microsoft Teams, Zoom, Google Meet или Skype.

Представяне по електронен път на портфолио от кандидатите, желаещи да се обучават в специалност Църковни изкустваиконопис, стенопис, дърворезба.

Портфолиото трябва да включва минимум 5 творби, които представят художествените умения и интересите на кандидата.

Критерии, по които ще се оценяват творбите:

1. Композиция.

2. Рисунка.

3. Графично, цветно или пластично решение.

Срокът за представяне на портфолиото е до 1 юни 2024 г.

Представяне на портфолиото на e-mail: theolog@ts.uni-vt.bg.


Информация за факултетските изпити може да се получи от съответния факултет:

СПОДЕЛИ В