Тюторна система

Академични наставници за учебната 2021/2022 г.


специалност

курс

Академичен наставник

Курсов отговорник

Предучилищна и начална училищна педагогика

I

гл.ас. д-р Мариан Ангелов

Теадита Данаилова

S2121010389@sd.uni-vt.bg

II

Доника Каменова

S2021011497@sd.uni-vt.bg

III

Петя Атанасова

S1921011153@sd.uni-vt.bg

IV

Йоанна Иванова

S1821011765@sd.uni-vt.bg

Предучилищна педагогика и чужд език

I

преп. Лариса Грунчева

Цветозара Бонева

S2121011047@sd.uni-vt.bg

II

Весимира Димитрова

S2021011136@sd.uni-vt.bg

III

Евелин Томова

S1921011269@sd.uni-vt.bg

IV

Ивана Трифонова

S1821011822@sd.uni-vt.bg

Начална училищна педагогика и чужд език

I

преп. Лилия Александрова

Валентина Валентинова

S2121010280@sd.uni-vt.bg

II

Йоана Петрова

S2021010522@sd.uni-vt.bg

III

Стенимира Стефанова

S1921010828@sd.uni-vt.bg

IV

Веселка Миткова Борисова

S1821011783@sd.uni-vt.bg

Начална училищна педагогика и специална педагогика

I

доц. д-р Светлана Ангелова

Мирела Тодорова

S2121011633@sd.uni-vt.bg

II

Тереза Василева

S2021011308@sd.uni-vt.bg

III

Аница Ангелова

S1921011149@sd.uni-vt.bg

Социална педагогика

I

ас. д-р Анна Целова

Мелина Иванова

S2121011298@sd.uni-vt.bg

II

Петко Иванов

S2021010330@sd.uni-vt.bg

III

Нина Петрова

S1921011006@sd.uni-vt.bg

IV

Веселка Иванова

S1821011354@sd.uni-vt.bg

Педагогика на обучението по български език и история

I

проф. дфн Христо Манолакев

Благородка Илиева

S2121011281@sd.uni-vt.bg

II

Катя Ценова

S2021010847@sd.uni-vt.bg

III

Цветелина Недкова

S1921012443@sd.uni-vt.bg

IV

Теодор Петров

S1821011153@sd.uni-vt.bg

Педагогика на обучението по български език и география

I

гл. ас. д-р Мила Гълъбова

Ивайла Иванова,

S2121010629@sd.uni-vt.bg

II

Цветелина Йорданова

S2021010815@sd.uni-vt.bg

III

Цветелина Съркьова

S1921010882@sd.uni-vt.bg

IV

Михаела Нечовска

S1821011328@sd.uni-vt.bg

Педагогика на обучението по история и филисофия

I

гл.ас. д-р Емил Спасов

Изабел Божкова

S2121010755@sd.uni-vt.bg

II

Милица Петкова

S2021012788@sd.uni-vt.bg

III

Надя Асенова

S1921011698@sd.uni-vt.bg

IV

Кристина Иванова

S1821011379@sd.uni-vt.bg

Педагогика на обучението по история и информационни технологии

I

гл.ас. д-р Емил Спасов

Цветомила Миркова

S2121010306@sd.uni-vt.bg

III

Теодора Маринова

S1921011007@sd.uni-vt.bg

Педагогика на обучението по български език и информационни технологии

I

гл.ас. д-р Мила Гълъбова

Глория Благоева

S2121010219@sd.uni-vt.bg

II

Милена Ганева

S2021012810@sd.uni-vt.bg

 III

Мери-Ан Цецкова

S1921011054@sd.uni-vt.bg

Педагогика на обучението по география и информационни технологии

I

доц. д-р Светлана Ангелова

Анита Иванова

S2121010213@sd.uni-vt.bg

II

Никола Илиев

S2021014024@sd.uni-vt.bg

СПОДЕЛИ В