Прием на студенти

ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” - ФИЛИАЛ – ВРАЦА
ОБЯВЯВА
ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ


За учебната 2020/2021 г. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Филиал Враца предлага редовно обучение в ОКС „бакалавър” по следните специалности:

 1. Професионално направление 1.2. Педагогика
  • Предучилищна и начална училищна педагогика – квалификация педагог, детски и начален учител
  • Предучилищна педагогика и английски език – квалификация педагог, детски учител и учител по английски език в детска градина
  • Начална училищна педагогика и английски език – квалификация педагог, начален учител и начален учител по английски език
  • Начална училищна педагогика и специална педагогика – квалификация начален учител, ресурсен учител, специален педагог
  • Социална педагогика – квалификация социален педагог

 2. Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …
  • Педагогика на обучението по български език и история – квалификация учител по български език литература и история
  • Педагогика на обучението по български език и география – квалификация учител по български език и география
  • Педагогика на обучението по история и философия – квалификация учител по история и философия
  • Педагогика на обучението по български език и информационни технологии – квалификация учител по български език и информационни технологии
  • Педагогика на обучението по история и информационни технологии – квалификация учител по история и информационни технологии
  • Педагогика на обучението по география и информационни технологии – квалификация учител по география и информационни технологии

Приемни изпити:

 1. Тест по български език и/или ДЗИ (полаган след 2008 г.)
 2. Проверка на говорно-комуникативни способности – за специалностите от професионално направление 1.2. Педагогика (без Социална педагогика)

Балообразуване: удвоената оценка от кандидатстудентския изпит (или ДЗИ) + удвоеният среден успех от дипломата. Максимален бал – 24.00.

Подаването на документи за кандидатстване се извършва само он-лайн в системата Е-прием.

Следете за допълнителна информация в сайта на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ - priemunivt.bg

Повече информация за Филиал - Враца:

 • Адрес:  гр. Враца, бул. „Мито Орозов“ № 59;
 • тел. 0879125711, 0879125713
 • e-mail:  vraca_filial_vtu@abv.bg
СПОДЕЛИ В