Социален и политически плакат. Мултимедиино проектиране.

Социален и политически плакат. Мултимедиино проектиране.
С работата си върху социалния и политическия плакат студентите заострят вниманието си върху актуалните проблеми на своето време, като по този начин се приобщават към определена гражданска позиция.


автор: Симона Нешева
Водещи преподаватели: проф.Н.Николов и гл.ас.К.Друмева


автор: Мария Янкова
Водещи преподаватели: проф.Н.Николов и гл.ас.К.Друмева


автор: Цветомила Митева
Водещи преподаватели: проф.Н.Николов и гл.ас.К.Друмева


автор: Станислава Пенева
Водещи преподаватели: проф.Н.Николов и гл.ас.К.Друмева


Водещи преподаватели: доц.П.Пенев и доц. д-р С.Косев


автор: Даниела
Водещи преподаватели: проф.Н.Николов и гл.ас.К.Друмева

СПОДЕЛИ В