Лятна практика

Учебният план на специалност "Графичен дизайн и визуални комуникации" включва провеждането на две летни практики, в 2 и 3 курс. Темите и техниката на изпълнение на проектите за всяка ЛУП са различни всяка година. Целта на практиката е в неформална и творческа атмосфера студентите да реализират плакатни експерименти извън учебната програма.

Лятна практика Созопол 2004
Водещи преподаватели: проф.Н.Николов и гл.ас.К.Друмева

 

 

 

 

 

 

СПОДЕЛИ В