Наставническа система

Списък на тюторите/ наставниците за академичната 2023/2024 г.

I. ОКС „Бакалавър“, редовно обучение

Специалност

Курс

Тютор/ Наставник

Каб.

Приемно време

Имейл

Групов отговорник

служебен имейл

Археология

І

доц. д-р Таня Джанфезова

527

четвъртък

8.00-10.00 ч.

tyd@ts.uni-vt.bg

Нина Красимирова Данаилова

S2303010306@sd.uni-vt.bg

Археология

ІI

доц. д-р Олег Александров

527

петък

12.00-14.00 ч.

o.alexandrov@ts.uni-vt.bg

Георги Емилов Рангелов S2203011438@sd.uni-vt.bg

Археология

ІІI

гл. ас. д-р Михаил Христов

527

четвъртък

14:00-15.00 ч.

m.g.hristov@ts.uni-vt.bg

Теодор Боянов Бинев

S2103010898@sd.uni-vt.bg

Археология

ІV

доц. д-р Росина Костова

527

понеделник

10:00-11:00

r.kostova@ts.uni-vt.bg

Мартин Митков Трендафилов S2003011663@sd.uni-vt.bg

География

ІI

доц. д-р Пламен Парашкевов

421

сряда

12.00  14.00 ч.

p.parashkevov@ts.uni-vt.bg

Виктория Ангелова Илиева

S2203012001@sd.uni-vt.bg

География

ІІI

доц. д-р Поля Стойкова

421

вторник

16:00-18:00 ч.

p.yordanova@ts.uni-vt.bg

Илия Цветанов Тодоров

S2103011525@sd.uni-vt.bg

География

ІV

гл. ас. д-р Тамара Драганова

422

понеделник

14.00 - 16.00 ч.

t.draganova@ts.uni-vt.bg

Елена Николаева Николова

S2003010923@sd.uni-vt.bg

История

І

ас. д-р Симеон Антонов

529

сряда

12:00-14:00 ч.

s.antonov@ts.uni-vt.bg

Натали Лъчезарова Пешева 

S2303013247@sd.uni-vt.bg

История

IІ

гл. ас. д-р Николай Хрисимов Николов

529

вторник

12:00 – 14:00 ч.

nikolaj.nikolov@ts.uni-vt.bg

Александър Йонков Йосифов

S2203011695@sd.uni-vt.bg

История

ІІI

доц. д-р Татяна Астарджиева

528

четвъртък

14:00 – 16:00 ч.

t.stefanova@ts.uni-vt.bg

Петър Венциславов Дръндев S2003011184@sd.uni-vt.bg

История

ІV

ас. д-р Антон Дончев Маринов

536

понеделник

16,00 – 18,00 ч.

a.marinov@ts.uni-vt.bg

Атанас Николаев Сърмов

S2003011528@sd.uni-vt.bg

Етнология

І

ас. д-р Ева Димитрова

527

вторник

12:00 - 14:00 ч.

e.a.dimitrova@ts.uni-vt.bg

Иван Златков Иванов

S2303010560@sd.uni-vt.bg

Етнология

гл. ас. д-р Илияна Ганчева

605

сряда

16:00 – 18:00 ч.

i.gancheva@ts.uni-vt.bg

Наталия Цветанова Борисова

S2203010611@sd.uni-vt.bg

Етнология

ІІI

доц. д-р Павлин Чаушев

605

понеделник

12:00-14:00

p.chaushev@ts.uni-vt.bg

Мери Красимирова Евтимова

S2103010293@sd.uni-vt.bg

Етнология

ІV

гл. ас. д-р Илияна Ганчева

605

сряда

16:00 – 18:00 ч.

i.gancheva@ts.uni-vt.bg

Любомир Валентинов Иванов

S2003012016@sd.uni-vt.bg

География и ИТ

І

доц. д-р Маринела Агаларева

425

четвъртък

10.00-12.00 ч.

m.agalareva@ts.uni-vt.bg

Ивана Иванова Енева

S2303011183@sd.uni-vt.bg

География и ИТ

ІI

доц. д-р Николай Мончев

421

вторник

10:00-11:00

n.monchev@ts.uni-vt.bg

Изабела Димитрова Димитрова

S2203011661@sd.uni-vt.bg

География и ИТ

III

доц. д-р Поля Стойкова

421

четвъртък

16:00 – 18:00 ч.

p.yordanova@ts.uni-vt.bg

Данаил Данаилов Цонев

S2103010883@sd.uni-vt.bg

География и ИТ

IV

доц. д-р Галин Петров

425

четвъртък

16:00-18:00

g.petrov@ts.uni-vt.bg

Даниел Стойков Пандурски

S2003010821@sd.uni-vt.bg

История и ИТ

І

доц. д-р Живко Жеков

607

сряда

14:00 – 16:00 ч.

zh.zhekov@ts.uni-vt.bg

Джорджи Ивайлов Вълков

S2303010639@sd.uni-vt.bg

История и ИТ

ІI

гл. ас. д-р Невена Неделчева-Иванова

525

понеделник

14:00-16:00 ч.

n.nedelcheva@ts.uni-vt.bg

Галин Георгиев Ганчов

S2203011727@sd.uni-vt.bg

История и ИТ

ІII

доц. д-р Гергана Георгиева

525

вторник

12:30 – 14:30 ч.

g.georgieva@ts.uni-vt.bg

Мирослав Христов Колев

S2103011864@sd.uni-vt.bg

История и ИТ

IV

гл. ас. д-р Йордан Йорданов

608

четвъртък

14:00 - 16:00 ч.

j.jordanov@ts.uni-vt.bg

Престиана Венциславова Величкова

S2003014006@sd.uni-vt.bg

История и география

І

ас. д-р Симеон Антонов

529

сряда

12:00-14:00 ч

s.antonov@ts.uni-vt.bg

Никола Добромиров Донев

S2303010518@sd.uni-vt.bg

История и география

ІI

проф. д-р Ивелин Иванов

528

вторник

10.00-12.00 ч.

i.ivanov@ts.uni-vt.bg

Мирослав Мирославов Горанов

S2203011849@sd.uni-vt.bg

История и география

ІІI

гл. ас. д-р Светла Глушкова

526

сряда

10:00-12:00 ч.

svetla.glushkova@ts.uni-vt.bg

Гергана Галинова Григорова

S2103011432@sd.uni-vt.bg

История и география

ІV

доц. д-р Силвия Александрова

608

четвъртък

15:00-16:00 ч.

петък

12:00-13:00 ч.

s.aleksandrova@ts.uni-vt.bg

Донислав Валентинов Вълков

S2003011218@sd.uni-vt.bg

История и чужд език

І

доц. д-р Живко Жеков

607

сряда

14:00 – 16:00 ч.

zh.zhekov@ts.uni-vt.bg

Габриела Христина Детелинова Бонева

S2303012577@sd.uni-vt.bg

История и чужд език

ІI

проф. д-р Ивелин Иванов

528

вторник

10.00-12.00 ч.

i.ivanov@ts.uni-vt.bg

Лора Чавдарова Петкова

S2203010257@sd.uni-vt.bg

История и чужд език

III

доц. д-р Юлия Симеонова

538

четвъртък

12.00-14.00 ч.

j.simeonova@ts.uni-vt.bg

Антон Димитров Занев

S2103011538@sd.uni-vt.bg

История и чужд език

IV

доц. д-р Силвия Александрова

608

четвъртък

15:00-16:00 ч.

петък

12:00-13:00 ч.

s.aleksandrova@ts.uni-vt.bg

Мария Георгиева Жечева

S2003010557@sd.uni-vt.bg   

Културен туризъм

І

доц. д-р Анка Игнатова

538

 четвъртък

10.00-12.00 ч.

a.ignatova@ts.uni-vt.bg

Михаела Христова Катрафилова

S2303011237@sd.uni-vt.bg

Културен туризъм

ІI

гл. ас. д-р Николай Хрисимов Николов

429

вторник

12:00 – 14:00 ч.

nikolaj.nikolov@ts.uni-vt.bg

Кристияна Маргаритова Димитрова

S2203011109@sd.uni-vt.bg

Културен туризъм

ІІI

гл. ас. д-р Мариела Некова

422

вторник

10:00 – 12:00 ч.

m.nekova@ts.uni-vt.bg

Дарина Ивайлова Гайдарова

S2103011323@sd.uni-vt.bg

Културен туризъм

ІV

гл. ас. д-р Мартин Дойков

423

сряда

14:00 – 16:00 ч.

m.dojkov@ts.uni-vt.bg

Добрил Иванов Тошев

S2003010744@sd.uni-vt.bg

Регионално развитие и геоикономика

І

доц. д-р Галин Петров

423

четвъртък

16:00-18:00

g.petrov@ts.uni-vt.bg

Нелина Иванова Кабадова

S2303011123@sd.uni-vt.bg

Регионално развитие и геоикономика

ІI

гл. ас. д-р Тамара Драганова

422

понеделник

14.00 - 16.00 ч.

t.draganova@ts.uni-vt.bg

Стефан Станиславов Георгиев

S2203014408@sd.uni-vt.bg

Регионално развитие и геоикономика

ІІI

доц. д-р Николай Мончев

425

вторник

10:00-11:00

n.monchev@ts.uni-vt.bg

Благовест Николаев Иванов

S2103011038@sd.uni-vt.bg

Регионално развитие и геоикономика

ІV

проф. д-р Димитър Симеонов

422

понеделник

14.00 -16.00 ч.

d.simeonov@ts.uni-vt.bg

Александър Пламенов Коцев

S2003010842@sd.uni-vt.bg

Български език и география

І

доц. д-р Маринела Агаларева

425

четвъртък

10.00-12.00 ч.

m.agalareva@ts.uni-vt.bg

Кристияна Стелиянова Костадинова

S2302011000@sd.uni-vt.bg

Български език и география

ІI

гл. ас. д-р Мариела Некова

422

вторник

10:00 – 12:00 ч.

m.nekova@ts.uni-vt.bg

Ния Пауникова

s2202011576@sd.uni-vt.bg

Дарена Хачерян

s2202011781@sd.uni-vt.bg

Български език и география

ІІI

доц. д-р Мария Петрова-Сапунджиева

425

понеделник

10:00  16:00 ч.

m.p.petrova@ts.uni-vt.bg

Антония Стефанова Савова

S2102010373@sd.uni-vt.bg

Български език и география

ІV

доц. д-р Петя Събева

423

сряда

12:00 – 14:10 ч.

p.sabeva@ts.uni-vt.bg

Мария Павлова Трифонова

S2002011284@sd.uni-vt.bg

Български език и история

І

гл. ас. д-р Момчил Младенов Минчев

529

вторник

10:00-12:00 ч.

m.m.minchev@ts.uni-vt.bg

Снежина Мирославова Николаева

S2302011188@sd.uni-vt.bg

Български език и история

ІI

гл. ас. д-р Невена Неделчева-Иванова

525

 Понеделник

14:00-16:00 ч.

n.nedelcheva@ts.uni-vt.bg

Мариус Росенов Добрев

S2202010358@sd.uni-vt.bg

Български език и история

ІІI

гл. ас. д-р Светла Глушкова

526

сряда

10:00-12:00 ч.

svetla.glushkova@ts.uni-vt.bg

Ралица Павлинова Караколева

S2102010413@sd.uni-vt.bg

Български език и история

ІV

ас. д-р Антон Дончев Маринов

536

понеделник

16;00 – 18:00 ч.

a.marinov@ts.uni-vt.bg

Пресила Иванова Боянова

S2002011544@sd.uni-vt.bg

II. ОКС „Бакалавър“, задочно обучение


Специалност

Курс

Тютор/ Наставник

Кабинет

Приемно време

Имейл

Групов отговорник служебен имейл

История

І

доц. д-р Анка Игнатова

538

 Четвъртък

10.00 - 12..00 ч.

a.ignatova@ts.uni-vt.bg

Красимир Грозев Грозев

S2303011625@sd.uni-vt.bg

История

ІI

доц. д-р Надежда Христова

528

сряда

16:00 – 18:00 ч.

n.hristova@ts.uni-vt.bg

Георги Николов Карадимов

S2203011914@sd.uni-vt.bg

История

ІІI

доц. д-р Гергана Георгиева

525

вторник

12:30 – 14:30 ч.

g.georgieva@ts.uni-vt.bg

Иван Цветозаров Иванов

S2103010978@sd.uni-vt.bg

История

ІV

доц. д-р Татяна Астарджиева

526

четвъртък

14:00 – 16:00 ч.

t.stefanova@ts.uni-vt.bg

Данаил Цветанов Николов
S2003010472@sd.uni-vt.bg

История и география

І

гл. ас. д-р Мартин Дойков

423

сряда

14:00 – 16:00 ч.

m.dojkov@ts.uni-vt.bg

Венцислав Каменов Вълков

S2303010939@sd.uni-vt.bg

История и география

ІІ

проф. д-р Николай Кънев

528

сряда

12:00 – 14:00 ч.

n.kanev@ts.uni-vt.bg

Маргарита Николаева Славчева

S2203010629@sd.uni-vt.bg

История и география

ІІІ

гл. ас. д-р Светла Глушкова

526

сряда

10:00-12:00 ч.

svetla.glushkova@ts.uni-vt.bg

Цветан Цветомиров Цонков

S2103010416@sd.uni-vt.bg

История и география

ІV

доц. д-р Юлия Симеонова

538

четвъртък

12.00-14.00 ч.

j.simeonova@ts.uni-vt.bg

Беатрис Миленова Делиниколова

S2003010827@sd.uni-vt.bg

Български език и география

І

гл. ас. д-р Тамара Драганова

422

понеделник

14.00 - 16.00 ч.

t.draganova@ts.uni-vt.bg

Савина Георгиева Христова

S2302011851@sd.uni-vt.bg

Български език и география

ІІ

доц. д-р Пламен Парашкевов

421

сряда

12.00 – 14.00 ч.

p.parashkevov@ts.uni-vt.bg

Софи Радостинова Димитрова

S2202010007@sd.univt.bg

Български език и география

ІІI

доц. д-р Николай Мончев

425

вторник

10:00-11:00 ч.

n.monchev@ts.uni-vt.bg

Йоана Стефчова Павлова

s2102010061@sd.uni-vt.bg

Български език и география

ІV

проф. д-р Димитър Симеонов

422

понеделник

14.00 - 16.00 ч.

d.simeonov@ts.uni-vt.bg

Ралица Мирославова Росева

S2002011836@sd.uni-vt.bg

Български език и история

І

гл. ас. д-р Йордан Йорданов

609

петък

14:00 – 16:00 ч.

j.jordanov@ts.uni-vt.bg

Юлина Ясенова Николова

S2302011166@sd.uni-vt.bg

Български език и история

ІІ

доц. д-р Павлин Чаушев

605

понеделник

12:00-14:00 ч.

p.chaushev@ts.uni-vt.bg

Велислав Миленов Зафиров

S2202011639@sd.uni-vt.bg

Български език и история

ІІІ

гл. ас. д-р Светла Глушкова

526

сряда

10:00-12:00 ч.

svetla.glushkova@ts.uni-vt.bg

Нелина Мирославова Христова

S2102010461@sd.uni-vt.bg

Български език и история

ІV

ст. преп. Диана Нешкова

212

сряда

12:00-14:00 ч.

d.neshkova@ts.uni-vt.bg

Веселка Огнянова Спасова

S2002011473@sd.uni-vt.bg

III. ОКС „Магистър“, СПН

Магистърска програма

Форма на обучение

Тютор/Наставник

Каб.

Приемно време

Имейл

Археология

З

доц. д-р Таня Джанфезова

527

четвъртък

8.00-10.00 ч.

tyd@ts.uni-vt.bg

Архивистика и документалистика

З

доц. д-р Анка Игнатова

538

 Четвъртък

10.00 - 12.00 ч.

a.ignatova@ts.uni-vt.bg

География и икономика

Р

проф. д.н. Стела Дерменджиева

423

вторник

12.00 - 14.00 ч.

s.malcheva@ts.uni-vt.bg

История и култура на Балканите и Източното Средиземноморие в Късната античност и Средновековието

Р/З

проф. д-р Николай Кънев

532

сряда

12:00 – 14:00 ч.

n.kanev@ts.uni-vt.bg

Културно-историческо наследство (Културен туризъм)

Д

проф. д-р Петко Ст. Петков

536

сряда

14.00-16.00 ч.

p.petkov@ts.uni-vt.bg

Културен туризъм

Д

проф. д-р Петко Ст. Петков

536

сряда

14.00-16.00 ч.

p.petkov@ts.uni-vt.bg

Нова и съвременна българска история: проблеми, модели, методология

Р/З

проф. д.и.н. Милко Палангурски

538

понеделник

14.00-16.00 ч.

m.palangurski@ts.uni-vt.bg

IV. ОКС „Магистър“, ДПН

Магистърска програма

Форма на обучение

Тютор/Наставник

Каб.

Приемно време

Имейл

Археология

З

доц. д-р Таня Джанфезова

527

четвъртък

8.00-10.00 ч.

tyd@ts.uni-vt.bg

География и икономика

З

проф. д.н. Стела Дерменджиева

423

вторник

12.00 - 14.00 ч.

s.malcheva@ts.uni-vt.bg

Етнология

Д

проф. д-р Петко Ст. Петков

605

сряда

14.00-16.00 ч.

p.petkov@ts.uni-vt.bg

История и цивилизации

З

проф. д.и.н. Милко Палангурски

207

понеделник

14.00-16.00 ч.

m.palangurski@ts.uni-vt.bg

Културен туризъм

Д

проф. д-р Петко Ст. Петков

536

сряда

14.00-16.00 ч.

p.petkov@ts.uni-vt.bg

СПОДЕЛИ В