Наставническа система

Списък на тюторите/ наставниците за академичната 2022/2023 г.

I. ОКС „Бакалавър“, редовно обучение

Специалност

Курс

Тютор/Наставник

Каб.

Приемно време

Имейл

Групов отговорник

Археология

І

доц. д-р Таня Джанфезова

527

вторник

16.00-18.00ч

tyd@ts.uni-vt.bg

Георги Емилов Рангелов

S2203011438@sd.uni-vt.bg

Археология

ІI

доц. д-р Олег Александров

527

вторник

16:00-18:00 ч.

o.alexandrov@ts.uni-vt.bg

Теодор Боянов Бинев

S2103010898@sd.uni-vt.bg

Археология

ІІI

гл. ас. д-р Михаил Христов

527

петък

14:00-16:00 ч.

m.g.hristov@ts.uni-vt.bg

Мартин Митков Трендафилов S2003011663@sd.uni-vt.bg

Археология

ІV

доц. д-р Росина Костова

527

сряда

13:00–14:00 ч.

r.kostova@ts.uni-vt.bg

Велислава Анатолиева Великова

S1903010582@sd.uni-vt.bg

География

І

гл. ас. д-р Тамара Драганова

422

петък

12:00 – 14:00

t.draganova@ts.uni-vt.bg

Виктория Ангелова Илиева

S2203012001@sd.uni-vt.bg

География

ІI

гл. ас. д-р Поля Йорданова Стойкова

421

вторник

16:00-18:00 ч.

p.yordanova@ts.uni-vt.bg

Илия Цветанов Тодоров

S2103011525@sd.uni-vt.bg

География

ІІI

гл. ас. д-р Поля Йорданова Стойкова

421

 вторник

16:00-18:00 ч.

p.yordanova@ts.uni-vt.bg

Елена Николаева Николова

S2003010923@sd.uni-vt.bg

География

ІV

гл. ас. д-р Тамара Драганова

422

 петък

12:00 – 14:00

t.draganova@ts.uni-vt.bg

Йоанна Пламенова Пенчева

S1903010670@sd.uni-vt.bg

История

І

доц. д-р Надежда Христова

607

понеделник

10:00–12:00 ч.

n.hristova@ts.uni-vt.bg

Александър Йонков Йосифов

S2203011695@sd.uni-vt.bg

История

гл. ас. д-р Николай Хрисимов Николов

529

четвъртък

14:00-16:00

nikolaj.nikolov@ts.uni-vt.bg

Петър Венциславов Дръндев s2003011184@sd.uni-vt.bg

История

ІІI

проф. д-р Ивелин Иванов

528

вторник 14.00-16.00 ч.

i.ivanov@ts.uni-vt.bg

Атанас Николаев Сърмов

S2003011528@sd.uni-vt.bg

История

ІV

проф. д-р Валентин  Спиридонов

609

четвъртък

14.00-16.00 ч.

v.spiridonov@ts.uni-vt.bg

Христо Стоев Костов S1903010725@sd.uni-vt.bg

Етнология

І

гл. ас. д-р Павлин Чаушев

605

 четвъртък

10:00-12:00 ч.

p.chaushev@ts.uni-vt.bg

Владимир Ванев Христов 

S2203013735@sd.uni-vt.bg

Етнология

гл. ас. д-р Илияна Ганчева

605

вторник

12:00-14:00 ч.

i.gancheva@ts.uni-vt.bg

Мери Красимирова Евтимова

S2103010293@sd.uni-vt.bg

Етнология

ІІI

гл. ас. д-р Павлин Чаушев

605

четвъртък

10:00-12:00 ч.

p.chaushev@ts.uni-vt.bg

Любомир Валентинов Иванов

S2003012016@sd.uni-vt.bg

Етнология

ІV

гл. ас. д-р Илияна Ганчева

605

вторник

12:00-14:00 ч.

i.gancheva@ts.uni-vt.bg

Иван Ангелов Манев

S1903011588@sd.uni-vt.bg

География и ИТ

І

доц. д-р Маринела Агаларева

425

сряда

12:00-14:00 ч.

m.agalareva@ts.uni-vt.bg

Изабела Димитрова Димитрова

S2203011661@sd.uni-vt.bg

География и ИТ

ІI

доц. д-р Пламен Парашкевов

421

вторник

12:00-14:00 ч.

p.parashkevov@ts.uni-vt.bg

Данаил Данаилов Цонев

S2103010883@sd.uni-vt.bg

География и ИТ

III

доц. д-р Пламен Парашкевов

421

вторник

12:00-14:00 ч.

p.parashkevov@ts.uni-vt.bg

Даниел Стойков Пандурски

S2003010821@sd.uni-vt.bg

История и ИТ

І

доц. д-р Живко Жеков

606

 сряда

11:00-13:00 ч.

zh.zhekov@ts.uni-vt.bg

Галин Георгиев Ганчов

S2203011727@sd.uni-vt.bg

История и ИТ

ІI

доц. д-р Лора Дончева

538

 вторник

12:00-14:00 ч.

l.doncheva@ts.uni-vt.bg

Мирослав Христов Колев

S2103011864@sd.uni-vt.bg

История и ИТ

ІII

 Доц. д-р Гергана Георгиева

525

 сряда

10:00-12:00 ч.

g.georgieva@ts.uni-vt.bg

Престиана Венциславова Величкова

S2003014006@sd.uni-vt.bg

История и география

І

доц. д-р Живко Жеков

606

сряда

11:00-13:00

zh.zhekov@ts.uni-vt.bg

 Мирослав Мирославов Горанов

S2203011849@sd.uni-vt.bg

История и география

ІI

доц. д-р Татяна Астарджиева

526

понеделник 11:00-12:00 ч.

t.stefanova@ts.uni-vt.bg

Гергана Галинова Григорова

S2103011432@sd.uni-vt.bg

История и география

ІІI

гл. ас. д-р Светла Глушкова

526

четвъртък

15:00-16:00

svetla.glushkova@ts.uni-vt.bg

Теодосий Веселинов Харитов

S1903011356@sd.uni-vt.bg

История и география

ІV

доц. д-р Силвия Александрова

608

вторник

18:00-19:00 ч.

s.aleksandrova@ts.uni-vt.bg

Донислав Валентинов Вълков

S2003011218@sd.uni-vt.bg

История и чужд език

І

доц. д-р Живко Жеков

606

сряда

11:00-13:00 ч.

zh.zhekov@ts.uni-vt.bg

Реа Тодорова Дамянова

S2203011093@sd.uni-vt.bg

История и чужд език

ІI

доц. д-р Гергана Георгиева

525

сряда

10:00-12:00 ч.

g.georgieva@ts.uni-vt.bg

Антон Димитров Занев

S2103011538@sd.uni-vt.bg

История и чужд език

III

доц. д-р Гергана Георгиева

525

сряда

10:00-12:00 ч.

g.georgieva@ts.uni-vt.bg

Минко Атанасов Ластарджиев S2003010477@sd.uni-vt.bg

История и чужд език

IV

доц. д-р Гергана Георгиева

525

сряда

10:00-12:00 ч.

g.georgieva@ts.uni-vt.bg

Цветомир Станимиров Пенчев

S1903010459@sd.uni-vt.bg

Културен туризъм

І

доц. д-р Анка Игнатова

538

четвъртък

10:00-12:00 ч.

a.ignatova@ts.uni-vt.bg

Кристияна Маргаритова Димитрова

S2203011109@sd.uni-vt.bg

Културен туризъм

ІI

проф. д.н. Стела Дерменджиева

423

понеделник

12:00-14:00 ч.

s.malcheva@ts.uni-vt.bg

Дарина Ивайлова Гайдарова

S2103011323@sd.uni-vt.bg

Културен туризъм

ІІI

гл. ас. д-р Мариела Некова

422

петък

08:00-10:00 ч.

m.nekova@ts.uni-vt.bg

Добрил Иванов Тошев

S2003010744@sd.uni-vt.bg

Културен туризъм

ІV

гл. ас. д-р Мартин Дойков

423

четвъртък 14:00-16:00

m.dojkov@ts.uni-vt.bg

Десислава Здравкова Здравкова

S1903010626@sd.uni-vt.bg

Регионално развитие и геоикономика

І

гл. ас. д-р Мартин Дойков

423

четвъртък 14:00-16:00

m.dojkov@ts.uni-vt.bg

Стефан Станиславов Георгиев

S2203014408@sd.uni-vt.bg

Регионално развитие и геоикономика

ІI

гл. ас. д-р Поля Йорданова Стойкова

421

вторник

16:00-18:00 ч.

p.yordanova@ts.uni-vt.bg

Благовест Николаев Иванов

S2103011038@sd.uni-vt.bg

Регионално развитие и геоикономика

ІІI

гл. ас. д-р Поля Йорданова Стойкова

421

вторник

16:00-18:00 ч.

p.yordanova@ts.uni-vt.bg

Александър Пламенов Коцев

S2003010842@sd.uni-vt.bg

Регионално развитие и геоикономика

ІV

гл. ас. д-р Мартин Дойков

423

четвъртък 14:00-16:00

m.dojkov@ts.uni-vt.bg

Савина Красимирова Трифонова

S1903011204@sd.uni-vt.bg

Български език и география

І

гл. ас. д-р Мария Петрова-Сапунджиева

425

четвъртък

12:00-14:00 ч.

m.p.petrova@ts.uni-vt.bg

Ния Пауникова

s2202011576@sd.uni-vt.bg

Дарена Хачерян

s2202011781@sd.uni-vt.bg

Български език и география

ІI

гл. ас. д-р Мариела Некова

422

петък

08:00-10:00 ч.

m.nekova@ts.uni-vt.bg

Антония Стефанова Савова

S2102010373@sd.uni-vt.bg

Български език и география

ІІI

гл. ас. д-р Мария Петрова-Сапунджиева

425

четвъртък

12:00-14:00 ч.

m.p.petrova@ts.uni-vt.bg

Мария Павлова Трифонова

S2002011284@sd.uni-vt.bg

Български език и география

ІV

доц. д-р Петя Събева

423

четвъртък

14:00 – 16:00 ч.

p.sabeva@ts.uni-vt.bg

Георги Георгиев Марков

S1902010740@sd.uni-vt.bg

Български език и история

І

гл. ас. д-р Момчил Младенов Минчев

529

понеделник

12:00-13:00 ч.

m.m.minchev@ts.uni-vt.bg

Мариус Росенов Добрев

S2202010358@sd.uni-vt.bg

Български език и история

ІI

доц. д-р Татяна Астарджиева

526

понеделник 11:00-12:00 ч.

t.stefanova@ts.uni-vt.bg

Ралица Павлинова Караколева

S2102010413@sd.uni-vt.bg

Български език и история

ІІI

гл. ас. д-р Светла Глушкова

526

четвъртък

15:00-16:00

svetla.glushkova@ts.uni-vt.bg

Пресила Иванова Боянова

S2002011544@sd.uni-vt.bg

Български език и история

ІV

доц. д-р Силвия Александрова

608

вторник

18:00-19:00 ч.

s.aleksandrova@ts.uni-vt.bg

Андон Николаев Иванов

S1902011090@sd.uni-vt.bg


II. ОКС „Бакалавър“, задочно обучение

Специалност

Курс

Тютор/Наставник

Каб.

Приемно време

Имейл

История

І

гл. ас. д-р Момчил Младенов

529

понеделник

12:00-13:00 ч.

m.m.minchev@ts.uni-vt.bg

История

ІI

проф. д-р Николай Кънев

532

понеделник 10:00-12:00 ч.

n.kanev@ts.uni-vt.bg

История

ІІI

доц. д-р Гергана Георгиева

525

сряда

10:00-12:00 ч.

g.georgieva@ts.uni-vt.bg

История

ІV

доц. д-р Живко Жеков

607

сряда

11:00-13:00 ч.

zh.zhekov@ts.uni-vt.bg

История и география

І

гл. ас. д-р Мартин Дойков

423

четвъртък 14:00-16:00

m.dojkov@ts.uni-vt.bg

История и география

ІІ

доц. д-р Татяна Астарджиева

526

понеделник 11:00-12:00 ч.

t.stefanova@ts.uni-vt.bg

История и география

ІІІ

гл. ас. д-р Светла Глушкова

526

четвъртък

15:00-16:00

svetla.glushkova@ts.uni-vt.bg

История и география

ІV

доц. д-р Силвия Александрова

608

вторник

18:00-19:00 ч

s.aleksandrova@ts.uni-vt.bg

Български език и география

І

гл. ас. д-р Мариела Некова

422

петък

08:00-10:00 ч.

m.nekova@ts.uni-vt.bg

Български език и география

ІІ

гл. ас. д-р Мария Петрова-Сапунджиева

425

четвъртък

12:00-14:00 ч

m.p.petrova@ts.uni-vt.bg

Български език и география

ІІI

гл. ас. д-р Мария Петрова-Сапунджиева

425

четвъртък

12:00-14:00 ч

m.p.petrova@ts.uni-vt.bg

Български език и география

ІV

доц. д-р Петя Събева

423

четвъртък

14:00-16:00 ч.

p.sabeva@ts.uni-vt.bg

Български език и история

І

проф. д-р Валентин Спиридонов

609

четвъртък

14.00-16.00 ч.

v.spiridonov@ts.uni-vt.bg

Български език и история

ІІ

доц. д-р Татяна Астарджиева

526

понеделник

11:00-12:00 ч.

t.stefanova@ts.uni-vt.bg

Български език и история

ІІІ

гл. ас. д-р Светла Глушкова

526

четвъртък

15:00-16:00 ч.

svetla.glushkova@ts.uni-vt.bg

Български език и история

ІV

доц. д-р Силвия Александрова

608

вторник

18:00-19:00 ч

s.aleksandrova@ts.uni-vt.bg


III. ОКС „Магистър“, СПН

Магистърска програма

Форма на обучение

Тютор/Наставник

Каб.

Приемно време

Имейл

География и икономика

Р

проф. д.н. Стела Дерменджиева

423

 понеделник

12:00-14:00 ч.

s.malcheva@ts.uni-vt.bg

История и култура на Балканите и Източното Средиземноморие в Късната античност и Средновековието

Р/З

проф. д-р Николай Кънев

532

 понеделник 10:00-12:00 ч

n.kanev@ts.uni-vt.bg

КИН (Културен туризъм)

Д

проф. д-р Петко Ст. Петков

536

 вторник

08:00-10:00 ч.

p.petkov@ts.uni-vt.bg

Нова и съвременна българска история: проблеми, модели, методология

Р/З

проф. д.и.н. Милко Палангурски

207

вторник

14:00-16:00 ч.

m.palangurski@ts.uni-vt.bg


IV. ОКС „Магистър“, ДПН

Магистърска програма

Форма на обучение

Тютор/Наставник

Каб.

Приемно време

Имейл

Археология

З

доц. д-р Росина Костова

527

 Вторник

12:00-13:00

r.kostova@ts.uni-vt.bg

География и икономика

З

проф. д.н. Стела Дерменджиева

423

 понеделник

12:00-14:00 ч.

s.malcheva@ts.uni-vt.bg

Етнология

Д

проф. д-р Петко Ст. Петков

605

 вторник

08:00-10:00 ч.

p.petkov@ts.uni-vt.bg

История и цивилизации

З

проф. д.и.н. Милко Палангурски

207

вторник

14:00-16:00 ч.

m.palangurski@ts.uni-vt.bg

СПОДЕЛИ В