Екип

ЦЕНТЪР ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

 

проф. дн Вихрен Янакиев Бузов

Зам.-ректор по управление на качеството и акредитацията

Пълномощник по качеството за ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

v.buzov@ts.uni-vt.bg , v.buzov@uni-vt.bg , v.bouzov@gmail.com , 062/618 236, каб. 205, Ректорат

 

Димитринка Кирилова Влайчева

Ръководител оперативен (качество и акредитация)

d.vlajcheva@ts.uni-vt.bg , d.vlajcheva@uni-vt.bg , dimavl@abv.bg , 062/618 323, каб. 300, Ректорат

Венелина Тодорова Тодорова

Експерт (рейтинг и учебна документация)

 v.todorova@ts.uni-vt.bg , v.todorova@uni-vt.bg , vnlntodorova_vtu@abv.bg , 062/618 323, каб. 300, Ректорат

д-р Васил Бранков Милев

Експерт (информационно осигуряване на СУК)

v.milev@ts.uni-vt.bg , v.milev@uni-vt.bg , milev.vassil@gmail.com

 

Преподаватели – експерти

проф. д-р Димитър Петков Цветков

Експерт (анализи, проучвания, нормативна регулация в СУК)

d.tsvetkov@ts.uni-vt.bg , d.tsvetkov@uni-vt.bg  

доц. д-р Боряна Стойнова Здравкова

Експерт (анализи, проучвания, нормативна регулация в СУК)

boriana_zdravkova@ts.uni-vt.bg , boriana_zdravkova@uni-vt.bg , boriana_zdravkova@abv.bg

доц. д-р Лъчезар Иванов Лазаров

Експерт

lazarov@live.uni-vt.bg , lazarov@uni-vt.bg

СПОДЕЛИ В