Ректорът на Великотърновския университет проф. д-р Христо Бонджолов откри Десетата научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка”

Ректорът на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ проф. д-р Христо Бонджолов днес откри Десетата научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка”.

Събитието ще се проведе в рамките на три дни, като програмата му включва встъпителни доклади на тема „Поглед към бъдещето на предучилищното образование през погледа на бъдещите учители“, дискусионни форуми - уъркшоп по инициатива и домакинство на детски градини от област Велико Търново, отчет на работата по тематичните направления от дните на конференцията, обявяване на резултатите от областния конкурс за детска рисунка и награждаване на победителите.

В приветствието си на конференцията ректорът на Великотърновския университет проф. д-р Христо Бонджолов подчерта, че възпитанието и образованието на децата и учениците в устойчиви морални ценности е обща отговорност на цялото ни общество. Училището според ректора, е координаторът със значима възпитателна роля, защото обединява всички деца, родители, учители, директори и гражданско общество. Не ние трябва да водим бъдещето, а то трябва да ни води за ръка. В края на изказването си проф. Хр. Бонджолов пожела успех на всички участници в конференцията.

Форумът се провежда под патронажа на ректора на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ проф. д-р Христо Бонджолов, г-н Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, инж. Даниел Панов, кмет на Община Велико Търново и проф. Любомира Попова, областен управител на Велико Търново.

Снимки от събитието виж тук

 

 

СПОДЕЛИ В