Посещение на Н. Пр. г-н ШИН Бунам, извънреден и пълномощен посланик на Република Корея

На 9 юни 2017 г. Н. Пр. г-н  ШИН Бунам, извънреден и пълномощен  посланик на Република Корея, посети Великотърновския университет и се срещна с ректора проф. д-р Христо Бонджолов, ректорското ръководство, както и с преподаватели и студенти от Филологическия факултет. Негово Превъзходителство бе придружен от делегация, в която участваха представители на авторитетни университети  в Република Корея, корейски бизнесмени и дипломати от корейското посолство. 

Ректорът приветства гостите и ги запозна с историята, развитието и успехите на Великотърновския университет. Традициите, постиженията и изграденият през годините авторитет на Великотърновския университет впечатлиха  Н. Пр. ШИН Бунам, извънреден и пълномощен посланик на Република Корея в България, който посещава за първи път Университета. 

На работната среща бяха обсъдени съвместното сътрудничество, изучаването на корейски език във Великотърновския университет, възможности за сключване на нови договори на Великотърновския университет с корейски университети, засилването на двустранното сътрудничество както в академичната, така и в регионалната и бизнес сфери, бъдещи съвместни инициативи и начини за повишаване възможностите за ефективен научен и културен обмен  в бъдеще. Основният фокус на срещата беше насочен към насърчаване на директните контакти между българските и корейските научни и делови среди, обменяйки добри научни, образователни и бизнес практики за устойчиво развитие. Н. Пр. ШИН Бунам и проф. д-р Хр. Бонджолов изразиха увереността си, че тяхната среща ще бъде нов стимул за популяризирането на корейски език и култура във Великотърновска област и за развитието на взаимноизгодни и продуктивни двустранни отношения във всички сфери на обществения живот.

Обучението по корейски език във Великотърновския университет започва през 2012-2013 г. с факултативна форма на обучение – 12 курсисти  са издържали успешно изпита по корейски език и са получили сертификати. Следващата година се открива бакалавърска програма с изучаване на корейски език като втори чужд в рамките на специалност Приложна лингвистика”. В момента в първи курс „Приложна  лингвистика с английски език и втори чужд корейски език с информационни технологии “ се обучават трима души, а в „Приложна лингвистика с два чужди езика“– шест души. В четвърти курс „Приложна лингвистика с втори чужд корейски език“ студентите са седем. През 2012 година  е сключен договор за двустранно сътрудничество между Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и Университета Мокуон в Деджон, Република Корея, който предвижда обмен на студенти и преподаватели, участие в международни прояви и съвместни проекти.

 

 

 

 

 

 

 

СПОДЕЛИ В