ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет: “Извършване на ремонтни дейности в помещения в сграда на филиал в гр. Враца на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”“

СПОДЕЛИ В