Посещение на Н. Пр. Том ван Оорсхот, посланик на Кралство Нидерландия във Великотърновския университет

На 9 юни 2017 г. Н. Пр. Том ван Оорсхот, посланик на Кралство Нидерландия в България, бе на посещение във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. По време на визитата посланикът проведе среща с ректора на университета, проф. д-р Христо Бонджолов, на която бе обсъдено бъдещото сътрудничество между посолството на Кралство Нидерландия и Великотърновския университет.

След срещата с ректора посланик Ван Оорсхот връчи наградата на победителя за България в Международната студентска диктовка по нидерландски език. Диктовката се организира от 2010 г. насам, като в нея вземат участие студенти, изучаващи нидерландски език в 16 университета в 10 държави от Централна Европа – Полша, Чехия, Унгария, Хърватия, България, Словакия, Румъния, Австрия, Сърбия и Словения. В тазгодишното издание на Международната диктовка победител за България стана възпитаникът на Великотърновския университет Селейтин Джелилов, студент в четвърти курс в специалността „Приложна лингвистика с английски и нидерландски език“. В резултат на своето отлично представяне Селейтин ще получи достъп до онлайн-версията на най-големия тълковен речник на нидерландския език „Ван Дале“. Проф. д-р Христо Бонджолов също награди победителя Селейтин Джелилов - той получава специална стипендия за своя голям успех, който, както каза ректорът, е успех и за Великотърновския университет.

Нидерландски език, известен повече като холандски, се изучава във Великотърновския университет от 1991 г., когато е въведен като втори чужд език в специалността „Приложна лингвистика“. В нея студентите изучават паралелно два чужди езика и получават квалификация преводач. При обучението по чужди езици от съществено значение е студентите да се запознаят отблизо с езика и културата на съответната страна. Затова по време на следването си студентите с нидерландски имат възможност да прекарат един или два семестъра в холандски или белгийски университет със стипендия по програма „Еразъм+“ или да участват в летни езикови курсове.

Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ все още е единственият в България, който предлага холандски език в рамките на университетска специалност. Ето защо завършилите във Велико Търново нидерландисти лесно намират реализация с този рядък за България език. За това спомага и засиленият инвестиционен интерес през последните години от страна не само на Холандия, но и на Белгия, където също се говори холандски. Абсолвентите намират работа с холандски език не само в холандски и белгийски предприятия в България, но и в редица големи български и международни фирми в областта на услугите, туризма, образованието, в държавните институции, в наши и чуждестранни посолства.

Благодарение на финансовата подкрепа на Холандия и Белгия във Великотърновския университет през 1998 г. е изграден и до днес функционира единственият по рода си в България Нидерландски културен център. В момента той е един от шестнадесетте чуждоезикови центрове в университета, които подпомагат студентите от чуждоезиковите специалности, но същевременно с това организират разнообразни научни и културни инициативи за широката общественост.

 

 

 

 

 

 

 

 

Н. Пр. Том ван Оорсхот, посланик на Кралство Нидерландия, награждава победителя  за България в Международната студентска диктовка по нидерландски език

 

 

 

 

СПОДЕЛИ В