Във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ се проведе кръгла маса на тема „Интердисциплинарна хуманитаристика“

В зала “Европа“ на Ректората на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ се проведе кръгла маса на тема „Интердисциплинарна хуманитаристика“, чиято цел бе да даде по-широка публичност на въпроси, свързани с хуманитаристиката и нейните интердисциплинарни проекции в обществения живот, в образованието и в съвременните изследвания чрез засилване на интеграцията между различните научни области.

Събитието е част от програмата на Международната научна конференция, открита по-рано днес в нашия университет. В нея участие вземат 125 университетски преподаватели, изследователи, докторанти и студенти от 6 академични институции в България и от 17 университета в Полша, Сърбия, Словакия, Албания, Русия и САЩ. Повече информация виж тук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПОДЕЛИ В