125 университетски учени от България и чужбина участват в Международна научна конференция във Великотърновския университет

В 321 аудитория на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ бе открита Международна научна конференция на тема „Езици, култури, комуникации“.

Ректорът на Великотърновския университет проф. д-р Христо Бонджолов приветства участниците в научния форум и благодари на организаторите от Филологическия факултет за усилията, положени при подготовката на събитието.

„Радвам се, че виждам толкова млади хора на такъв сериозен научен форум. Убеден съм, че всички участници в него ще получат много нова информация, ще генерират нови идеи, ще се зародят много нови контакти, които ще поставят началото на редовни годишни срещи по тематика на научната конференция. Пожелавам успех на всички участници!“, каза в края на приветствието си проф. Хр. Бонджолов.

Международната научна конференция ще се проведе на 8 и 9 юни 2017 г. В нея участие вземат 125 университетски преподаватели, изследователи, докторанти и студенти от 6 академични институции в България и от 17 университета в Полша, Сърбия, Словакия, Албания, Русия и САЩ.

Изложенията и дискусиите, които ще бъдат представени на 6 езика, обхващат областите: езикови и междукултурни комуникации; ролята на превода в съвременния свят; изследвания на класически и съвременни литературни творби и ролята им в интеркултурния диалог; обучението по чужди езици и  съвременната подготовка на специалисти за професии, свързани с бъдещето на технологиите; медиите и тяхната роля в публичните комуникации. В докторантските и студентските секции с общо 44 участници ще се включат и техни преподаватели и научни ръководители.

По време на конференцията ще се проведе кръглата маса „Интердисциплинарна хуманитаристика“, чиято цел е да се даде по-широка публичност на въпроси,  свързани с хуманитаристиката и нейните интердисциплинарни  проекции в обществения живот, в образованието и в съвременните изследвания чрез засилване на интеграцията между различните научни области.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИЖ ОЩЕ СНИМКИ ТУК

СПОДЕЛИ В