Факултетен съвет

Избран с решение на Общото събрание на ЮФ, Протокол № ФД-01-01/28.06.2023 г.

Списък на състава на Факултетния съвет на Юридическия факултет (мандат 2023 – 2027 г.)

Хабилитирани преподаватели:

 1. проф. д-р Бойка Ивайлова Чернева
 2. проф. дн Борис Владимиров Велчев
 3. проф. дн Вихрен Янакиев Бузов
 4. проф. дн Георги Иванов Митов
 5. чл.-кор. проф. дн Иван Русчев Русчев
 6. проф. д-р Пламен Веселинов Киров
 7. проф. д-р Сашо Георгиев Пенов
 8. проф. дн Цветан Георгиев Сивков
 9. проф. д-р Янка Тенева Тянкова
 10. доц. д-р Анета Методиева Антонова
 11. доц. д-р Венцислав Людмилов Петров
 12. доц. д-р Ева Станиславова Касева
 13. доц. д-р Емил Стефанов Стоянов
 14. доц. д-р Иван Петров Видолов
 15. доц. д-р Изабела Георгиева Чакърова-Димитрова
 16. доц. д-р Йордан Стефанов Баланов
 17. доц. д-р Камелия Николаева Цолова
 18. доц. д-р Мариета Христова Рабохчийска
 19. доц. д-р Нина Милкова Гевренова
 20. доц. д-р Павел Атанасов Сарафов
 21. доц. д-р Станислав Кръстев Костов
 22. доц. д-р Юрий Страшимиров Кучев

Нехабилитирани преподаватели:

 1. гл. ас. д-р Борислав Спиридонов Борисов
 2. гл. ас. д-р Десислава Стефанова Давидкова-Димитрова
 3. гл. ас. д-р Калина Димова Лупова-Ангелова
 4. ас. д-р Илиян Боянов Байчев

Представители на студентите и докторантите:

 1. Спартак Евгений Михайлов
СПОДЕЛИ В