Общо събрание

Списъчен състав на Общото събрание на Юридическия факултет (мандат 2023 – 2027 г.)


Хабилитирани преподаватели:

 1. проф. д-р Анелия Йорданова Мингова
 2. проф. д-р Бойка Ивайлова Чернева
 3. проф. дн Борис Владимиров Велчев
 4. проф. дн Георги Иванов Митов
 5. чл.-кор. проф. дн Иван Русчев Русчев
 6. проф. д-р Пламен Веселинов Киров
 7. проф. д-р Сашо Георгиев Пенов
 8. проф. дн Цветан Георгиев Сивков
 9. проф. д-р Янка Тенева Тянкова
 10. доц. д-р Анета Методиева Антонова
 11. доц. д-р Венцислав Людмилов Петров
 12. доц. д-р Ева Станиславова Касева
 13. доц. д-р Емил Стефанов Стоянов
 14. доц. д-р Иван Петров Видолов
 15. доц. д-р Изабела Георгиева Чакърова-Димитрова
 16. доц. д-р Йордан Стефанов Баланов
 17. доц. д-р Камелия Николаева Цолова
 18. доц. д-р Мариета Христова Рабохчийска
 19. доц. д-р Нина Милкова Гевренова
 20. доц. д-р Павел Атанасов Сарафов
 21. доц. д-р Станислав Кръстев Костов
 22. доц. д-р Юрий Страшимиров Кучев

Нехабилитирани преподаватели:

 1. гл. ас. д-р Борислав Спиридонов Борисов
 2. гл. ас. д-р Гергана Бориславова Кирилова-Андреева
 3. гл. ас. д-р Десислава Стефанова Давидкова-Димитрова
 4. гл. ас. д-р Илмира Мирославова Илиева
 5. гл. ас. д-р Калина Димова Лупова-Ангелова
 6. гл. ас. д-р Милка Любомирова Ламбева-Стефанова
 7. гл. ас. д-р Миролюб Енчев Топалов
 8. гл. ас. д-р Николета Стефчова Пулева
 9. гл. ас. д-р Росица Димитрова Динева-Карабаджакова
 10. гл. ас. д-р Тихомир Николаев Рачев
 11. гл. ас. д-р Христо Атанасов Орманджиев
 12. ас. д-р Даниела Росенова Димитрова
 13. ас. д-р Илиян Боянов Байчев
 14. ас. д-р Нина Красимирова Делимаринова
 15. ас. д-р Таня Христова Карагьозова-Кацанска
 16. ас. Вълю Анчев Анчев
 17. ас. Йоана Александрова Иванова
 18. ас. Йоана Владимирова Мирчева
 19. ас. Николай Добринов Колев
 20. ас. Радослав Димитров Димитров
 21. ас. Румен Георгиев Антонов

Представители на студентите и докторантите:

 1. Александър Михаилов Михалев – Право, III курс, фак. №  2008011423
 2. Барбара Велин Трифонова – Право, III курс, фак. № 2008011791
 3. Бирсен Ахмет Дурмаз – Право, III курс, фак. № 2008012838
 4. Даниела Петева Стоева – Право, II курс, фак. № 2108011450
 5. Ирина Николаева Росенова – Право, III курс, фак. № 2008012851
 6. Семра Фикретова Сюлманова – Право, III курс, фак. № 2008011724
 7. Спартак Евгений Михайлов – Право, III курс, фак. № 2008011594
 8. Станислав Георгиев Калчев – Право, III курс, фак. № 2008011605

Представител на административния персонал:

 1. Рени Иванова Иванова
 2. Румяна Богданова Тодорова
СПОДЕЛИ В