Директорски съвет

ДИРЕКТОРСКИ СЪВЕТ, който се състои от заместник-директора, деканите на факултетите към които се числят изучаваните във филиала специалности, ръководител-координаторите на програмите в образователно-квалификационна степен “бакалавър” и счетоводителя на филиала.

Председател на Директорския съвет:

доц. д-р Валерия Живова Тодрова – директор на Филиала на ВТУ в град Враца – valeria.todorova@ts.uni-vt.bg

Членове на Директорския съвет:

 1. гл. ас. д-р Анна Костадинова Целова – заместник директор на Филиала на ВТУ в град Враца – acelova@abv.bg
 2. проф. д-р Маринела Великова Михова – Декан на Педагогически факултет – m.mihova@ts.uni-vt.bg
 3. доц. д-р Николай Кънев – Декан на Исторически факултет – n.kanev@ts.uni-vt.bg
 4. доц. д-р Полина Валентинова Цончева – Декан на Филологически факултет – p.tsoncheva@ts.uni-vt.bg
 5. доц. д-р Красимира Стефанова Петрова – ръководител координатор на програма в специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика” – k.petrova@ts.uni-vt.bg
 6. проф. д-р Петя Йорданова Караиванова – ръководител координатор на програма в специалност „Предучилищна педагогика и чужд език“ – p.konakchieva@ts.uni-vt.bg
 7. проф. д-р Пенка Тодорова Кънева – ръководител координатор на програма в специалност „Начална училищна педагогика и чужд език” – p.kaneva@ts.uni-vt.bg
 8. доц. д-р Георги Петров Георгиев – ръководител координатор на програма в специалност „Социална педагогика” – g.p.georgiev@ts.uni-vt.bg
 9. д-р Петя Веселинова Марчева-Йошовска – ръководител координатор на програма в специалност „Начална училищна педагогика и специална педагогика – petia.marcheva@ts.uni-vt.bg
 10. доц. д-р Даниела Константинова – ръководител координатор на програми в специалностите „Български език и история”, „Български език и география”, „Български език и информационни технологии – d.konstantinova@ts.uni-vt.bg
 11. гл. ас. д-р Йордан Веселинов Йорданов – ръководител координатор на програми в специалностите „История и информационни технологии”, „История и философия” и „География и информационни технологии – j.jordanov@ts.uni-vt.bg
 12. Йоана Мариусова Иванова – счетоводител във Филиала на ВТУ в град Враца – y.ivanova@ts.uni-vt.bg
СПОДЕЛИ В