Директорски съвет

  1. проф. д-р Венка Кутева (Декан на Педагогически факултет);
  2. доц. д-р Николай Кънев (Декан на Исторически факултет);
  3. проф. д-р Ценка Иванова (Декан на Филологически факултет);
  4. гл. ас. д-р Дияна Димитрова (ръководител-координатор на програма „Предучилищна и начална училищна педагогика”);
  5. доц. д-р Петя Караиванова (ръководител-координатор на програма „Предучилищна педагогика и чужд език);
  6. доц. д-р Пенка Кънева (ръководител-координатор на програма „Начална училищна педагогика и чужд език”);
  7. доц. д-р Георги Георгиев (ръководител-координатор на програма „Социална педагогика”);
  8. доц. д-р Петя Събева (ръководител-координатор на програми „История и информационни технологии”, „История и философия” и „География и информационни технологии);
  9. доц. д-р Даниела Константинова (ръководител-координатор на програми „програми „Български език и история” и „Български език и география”, „Български език и информационни технологии
СПОДЕЛИ В