Семестриални такси за обучение (новоприети студенти)

Семестриални такси за обучение на студенти, приети по държавна поръчка след средно образование, за учебната 2019/2020 г.
(новоприети студенти)

№ по ред

Професионални направления

Семестриална такса (лв.)

Редовно

Задочно

1

2

3

4

І.

ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ

 

 

1.

Педагогика

275

275

2.

Педагогика на обучението по...

250

250

ІІ.

ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

 

 

1.

Филология

300

300

2.

История и археология

300

300

3.

Философия

300

300

4.

Религия и теология

225

225

ІІІ.

СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ

 

 

1.

Социология, антропология и наука за културата

300

 

2.

Психология

300

300

3.

Социални дейности

300

300

4.

Обществени комуникации и информационни науки

300

 

5.

Право

300

 

6.

Администрация и управление

210

 

7.

Икономика

210

 

ІV.

ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

 

 

1.

Науки за земята

370

 

2.

Математика

380

 

3.

Информатика и компютърни науки

380

 

V

ИЗКУСТВА

 

 

1.

Изобразително изкуство

460

 


Семестриални такси за обучение на студенти, приети срещу заплащане след средно образование за учебната 2019/2020 г.
(новоприети студенти)

№ по ред

Професионално направление

Семестриална такса (лв.)

Редовно

Задочно

1

2

3

4

І.

ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ

 

 

1.

Педагогика

708

419

2.

Педагогика на обучението по …

683

394

ІІ.

ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

 

 

1.

Филология

941

513

2.

История и археология

941

513

3.

Философия

941

513

4.

Религия и теология

866

438

ІІІ.

СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ

 

 

1.

Социология, антропология и науки за културата

941

 

2.

Психология

941

513

3.

Политически науки

941

513

4.

Социални дейности

941

513

5.

Обществени комуникации и информационни науки

941

513

6.

Право

941

513

7.

Администрация и управление

608

342

8.

Икономика

608

342

9.

Туризъм

608

342

ІV.

ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

 

 

1.

Науки за земята

1340

 

2.

Математика

1350

 

3.

Информатика и компютърни науки

1350

 

V

ИЗКУСТВА

 

 

1.

Изобразително изкуство

2296

 

VI

СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

 

 

1.

Национална сигурност

1270

623

СПОДЕЛИ В