Държавни изпити и защити на дипломни работи

До студентите, приключили семестриално обучението си в допълнителното модулно обучение – Модул „учител по философия“ и за студентите от специалностите „Философия“ и „ПОИФ“ в гр. В. Търново и Филиал-Враца


Уважаеми колеги,
Датите за провеждане на заключителния изпит по държавен (практико-приложен) изпит през месец юни/юли 2024 г.:

За студентите от специалностите „Философия“ и „ПОИФ“, гр. В. Търново и Филиал-Враца:

първа сесия:

  • 04 юли 2024 година, от 10:00 часа, зала: БИЦ, учебен корпус 5 на ВТУ.

втора сесия:

  • 27 септември 2024 година, от 10:00 часа, учебен корпус 5 на ВТУ.

* Изпитът за студентите от Филиал-Враца ще се проведе в гр. В. Търново
* Залата за втората сесия през месец септември ще бъде качена на страницата на факултета допълнително.

От Деканското ръководство
Конспект за учебна 2018-2019 година за писмен държавен изпит по „Философия”
СПОДЕЛИ В