Факултетен съвет

Списък
на членовете на Факултетния съвет на Философски факултет
мандат 2023 г.–2027 г.


Съставът е избран от Общото събрание на Философски факултет на 29 юни 2023 г. (мандат 2023-2027 г.)

ХАБИЛИТИРАНИ

 1. доц. д-р Ангелина Мирославова Марковска
 2. доц. д-р Анна Маринова Иванова
 3. проф. д-р Велислава Атанасова Чавдарова
 4. проф. дн Вихрен Янакиев Бузов
 5. доц. дн Георги Атанасов Георгиев
 6. проф. д-р Георги Василев Камарашев
 7. доц. д-р Георги Стоянов Белогашев
 8. проф. д-р Даниела Христова Тасевска
 9. доц. д-р Деница Василева Узунова
 10. доц. д-р Добрин Кирилов Добрев
  доц. д-р Иван Стойков Стоянов
 11. доц. д-р Иван Кирилов Иванов
 12. проф. д-р Красимира Александрова Йонкова
 13. проф. дн Красимира Петрова Колева-Минева
 14. доц. д-р Мая Йорданова Русева
 15. доц. д-р Милен Иванов Маринов  
 16. доц. д-р Милена Емилова Моцинова-Бръчкова
 17. доц. д-р Пресиян Светозаров Бургов
 18. доц. д-р Тихомир Иванов Солаков
 19. проф. дн Тодор Георгиев Галунов
 20. доц. дн Цвета Тодорова Маркова

НЕХАБИЛИТИРАНИ

 1. ас. д-р Александър Романов Узунов
 2. гл. ас. д-р Доротея Росенова Дунева

СТУДЕНТИ и ДОКТОРАНТИ

 1. Симона Калинова Руменова, студент, специалност „Психология“, 1 курс, редовно обучение, фак. № 2207010836
 2. Пламена Димитрова Алексиева, студент, специалност „Психология“, 2 курс, редовно обучение, фак. № 2107014039
 3. Любомира Сашева Николова, студент, специалност „Психология“, 1 курс, задочно обучение, фак. № 2207010526

Квотата на хабилитирани лица се попълва в съответствие с чл.14, ал.2 от Правилника за дейността и управлението на Философски факултет.

СПОДЕЛИ В