Мандат 2011-2015 година

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

ФАКУЛТЕТ "МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА"

ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ

мандат 2011 г. - 2015 г.


 1. доцент доктор Георги Стоянов Тодоров
 2. доцент доктор Димитър Иванов Петров
 3. доцент доктор Олег Димитров Асенов
 4. доцент доктор Даринка Ненчева Гълъбова
 5. доцент доктор Маргарита Кръстева Тодорова
 6. доцент доктор Мирослав Николов Гълъбов
 7. доцент доктор Тихомир Стефанов Трифонов
 8. доцент доктор Виолета Маринова Маринова
 9. доцент доктор Снежина Борисова Кабаиванова
 10. доцент доктор Мариана Матеева Петрова
 11. доцент доктор Георги Николов Георгиев
 12. доцент доктор Милко Дамянов Такев
 13. доцент дмн Стефка Христова Буюклиева
 14. доцент доктор Милен Йорданов Христов
 15. доцент доктор Валентин Пенев Бакоев
 16. доцент доктор Галя Василева Накова
 17. доцент доктор Маргарита Генова Върбанова
 18. доцент доктор Димитър Петков Цветков
 19. доцент доктор Емилия Стойчева Тодорова
 20. гл. ас. доктор Емилиян Георгиев Петков
 21. гл. ас. доктор Златко Георгиев Върбанов
 22. гл. ас. Паскал Николаев Пиперков
 23. гл. ac доктор Марияна Иванова Николова
 24. Иван Методиев Стефанов, спец. "Компютърни науки"
 25. Любомир Георгиев Филипов, спец. "Информатика"

Съставът е попълнен от Общото събрание на ФМИ, проведено на 12.11.2012 г., академичните длъжности са актуализирани към 12.11.2012 г.

СПОДЕЛИ В