Състав на ОС за мандат 2015-2019 (актуален към 27.05.2016г.)

 

СПИСЪЧЕН СЪСТАВ

НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ФАКУЛТЕТ "МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА"

мандат 2015 – 2019

(актуален към 27.05.2016 г.)

 

Членове на академичния състав на основен трудов договор към 27.05.2016 г. 83 % - 50 човека

 

академична

длъжност

научна степен

Трите имена

1.           

професор

дмн

Стефка Христова Буюклиева

2.           

професор

дн

Олег Димитров Асенов

3.           

професор

доктор

Виолетка Маринова Маринова

4.           

професор

доктор

Георги Николов Георгиев

5.           

професор

доктор

Даринка Ненчева Гълъбова

6.           

професор

доктор

Димитър Петков Цветков

7.           

професор

доктор

Емилия Стойчева Тодорова

8.           

професор

доктор

Лъчезар Георгиев Георгиев

9.           

професор

доктор

Маргарита Генова Върбанова

10.         

професор

доктор

Милко Дамянов Такев

11.         

професор

доктор

Мирослав Николов Гълъбов

12.         

професор

доктор

Тихомир Стефанов Трифонов

13.         

доцент

доктор

Александър Маринов Ковачев

14.         

доцент

доктор

Валентин Пенев Бакоев

15.         

доцент

доктор

Галя Василева Накова

16.         

доцент

доктор

Доника Веселинова Вълчева

17.         

доцент

доктор

Емилиян Георгиев Петков

18.         

доцент

доктор

Живка Василева Радева

19.         

доцент

доктор

Златко Георгиев Върбанов

20.         

доцент

доктор

Ивайло Петров Дончев

21.         

доцент

доктор

Иванка Минчева Георгиева

22.         

доцент

доктор

Любомир Янакиев Христов

23.         

доцент

доктор

Мариана Матеева Петрова

24.         

доцент

доктор

Марияна Иванова Николова

25.         

доцент

доктор

Милен Йорданов Христов

26.         

доцент

доктор

Николай Пенчев Николов

27.         

доцент

доктор

Тодор Йорданов Тодоров

28.         

доцент

доктор

Цветанка Любомирова Георгиева-Трифонова

29.         

доцент

доктор

Юлиана Стоянова Дошкова-Тодорова

30.         

гл. ас.

доктор

Венелин Симеонов Монев

31.         

гл. ас.

доктор

Гергана Виолетова Маркова

32.         

гл. aс.

доктор

Димо Милев Милев

33.         

гл. ас.

доктор

Калина Йорданова Иванова

34.         

гл. aс.

доктор

Милена Емилова Стефанова

35.         

гл. aс.

доктор

Мирослав Димитров Петров

36.         

гл. ас.

доктор

Николай Антонов Иванов

37.         

гл. ас.

доктор

Николай Горчев Колев

38.         

гл. ас.

доктор

Петя Йорданова Бялмаркова

39.         

гл. ас.

доктор

Силвия Ангелова Върбанова

40.         

гл. ас.

доктор

Стела Валериева Георгиева

41.         

гл. aс.

доктор

Стефан Димитров Калчев

42.         

гл. aс.

доктор

Теодор Ангелов Калушков

43.         

гл. aс.

доктор

Тихомир Стефанов Стефанов

44.         

ас.

доктор

Мария Стефанова Джумалиева-Стоева

45.         

aс.

 

Антония Желева Пушкарова

46.         

ас.

 

Ивайло Здравков Николов

47.         

aс.

 

Паскал Николаев Пиперков

48.         

ас.

 

Росица Росенова Радоева

49.         

ас.

 

Силвия Петьова Славчева

50.         

ас.

 

Стефка Николаева Чернева

 

 

Представители на студенти и докторанти – 15% - 9 човека

 

Трите имена

Факултетен

номер

курс

специалност

51.         

Любомир Георгиев Филипов

МПИ10789р

II

Информатика. Информационни системи

52.         

Невен Боянов Боянов

докторант

II

Информатика

53.         

Мая Радославова Христова

докторант

III

Информатика

54.         

Петър Красимиров Неделчев

13442

III

Компютърни науки

55.         

Даница Миролюбова Влахова

13381

IV

Компютърни науки

56.         

Аспарух Пламенов Виткинов

МПИ10792р

II

Информатика. Информационни системи

57.         

Ралица Лъчезарова Якимова

15866

III

Математика и информатика

58.         

Стефан Красимиров Тодоров

18079

III

Информатика

59.         

Ваньо Пенчев Ванев

17953

IV

Информатика

 

 

Представители на административния персонал – 2% - 1 човек

 

Трите имена

длъжност

60.         

Михаела Тодорова Димитрова

секретар ФК

 

 

 

 

 

27.05.2016 г.

Председател на ФИК

на факултет “Математика и информатика”:

проф. дн Олег Асенов

 

Председател на ОС на ФМИ:

доц. д-р Марияна Николова

СПИСЪЧЕН СЪСТАВ

НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ФАКУЛТЕТ "МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА"

мандат 2015 – 2019

(актуален към 27.05.2016 г.)

 

Членове на академичния състав на основен трудов договор към 27.05.2016 г. 83 % - 50 човека

 

академична

длъжност

научна степен

Трите имена

1.           

професор

дмн

Стефка Христова Буюклиева

2.           

професор

дн

Олег Димитров Асенов

3.           

професор

доктор

Виолетка Маринова Маринова

4.           

професор

доктор

Георги Николов Георгиев

5.           

професор

доктор

Даринка Ненчева Гълъбова

6.           

професор

доктор

Димитър Петков Цветков

7.           

професор

доктор

Емилия Стойчева Тодорова

8.           

професор

доктор

Лъчезар Георгиев Георгиев

9.           

професор

доктор

Маргарита Генова Върбанова

10.         

професор

доктор

Милко Дамянов Такев

11.         

професор

доктор

Мирослав Николов Гълъбов

12.         

професор

доктор

Тихомир Стефанов Трифонов

13.         

доцент

доктор

Александър Маринов Ковачев

14.         

доцент

доктор

Валентин Пенев Бакоев

15.         

доцент

доктор

Галя Василева Накова

16.         

доцент

доктор

Доника Веселинова Вълчева

17.         

доцент

доктор

Емилиян Георгиев Петков

18.         

доцент

доктор

Живка Василева Радева

19.         

доцент

доктор

Златко Георгиев Върбанов

20.         

доцент

доктор

Ивайло Петров Дончев

21.         

доцент

доктор

Иванка Минчева Георгиева

22.         

доцент

доктор

Любомир Янакиев Христов

23.         

доцент

доктор

Мариана Матеева Петрова

24.         

доцент

доктор

Марияна Иванова Николова

25.         

доцент

доктор

Милен Йорданов Христов

26.         

доцент

доктор

Николай Пенчев Николов

27.         

доцент

доктор

Тодор Йорданов Тодоров

28.         

доцент

доктор

Цветанка Любомирова Георгиева-Трифонова

29.         

доцент

доктор

Юлиана Стоянова Дошкова-Тодорова

30.         

гл. ас.

доктор

Венелин Симеонов Монев

31.         

гл. ас.

доктор

Гергана Виолетова Маркова

32.         

гл. aс.

доктор

Димо Милев Милев

33.         

гл. ас.

доктор

Калина Йорданова Иванова

34.         

гл. aс.

доктор

Милена Емилова Стефанова

35.         

гл. aс.

доктор

Мирослав Димитров Петров

36.         

гл. ас.

доктор

Николай Антонов Иванов

37.         

гл. ас.

доктор

Николай Горчев Колев

38.         

гл. ас.

доктор

Петя Йорданова Бялмаркова

39.         

гл. ас.

доктор

Силвия Ангелова Върбанова

40.         

гл. ас.

доктор

Стела Валериева Георгиева

41.         

гл. aс.

доктор

Стефан Димитров Калчев

42.         

гл. aс.

доктор

Теодор Ангелов Калушков

43.         

гл. aс.

доктор

Тихомир Стефанов Стефанов

44.         

ас.

доктор

Мария Стефанова Джумалиева-Стоева

45.         

aс.

 

Антония Желева Пушкарова

46.         

ас.

 

Ивайло Здравков Николов

47.         

aс.

 

Паскал Николаев Пиперков

48.         

ас.

 

Росица Росенова Радоева

49.         

ас.

 

Силвия Петьова Славчева

50.         

ас.

 

Стефка Николаева Чернева

 

 

Представители на студенти и докторанти – 15% - 9 човека

 

Трите имена

Факултетен

номер

курс

специалност

51.         

Любомир Георгиев Филипов

МПИ10789р

II

Информатика. Информационни системи

52.         

Невен Боянов Боянов

докторант

II

Информатика

53.         

Мая Радославова Христова

докторант

III

Информатика

54.         

Петър Красимиров Неделчев

13442

III

Компютърни науки

55.         

Даница Миролюбова Влахова

13381

IV

Компютърни науки

56.         

Аспарух Пламенов Виткинов

МПИ10792р

II

Информатика. Информационни системи

57.         

Ралица Лъчезарова Якимова

15866

III

Математика и информатика

58.         

Стефан Красимиров Тодоров

18079

III

Информатика

59.         

Ваньо Пенчев Ванев

17953

IV

Информатика

 

 

Представители на административния персонал – 2% - 1 човек

 

Трите имена

длъжност

60.         

Михаела Тодорова Димитрова

секретар ФК

 

 

 

 

 

27.05.2016 г.

Председател на ФИК

на факултет “Математика и информатика”:

проф. дн Олег Асенов

 

Председател на ОС на ФМИ:

доц. д-р Марияна Николова

СПОДЕЛИ В