Лятна изпитна сесия 2016/2017

 

ГРАФИК
за провеждане на изпитите през лятна изпитна сесия на учебната 2016/2017 година, специалност “Софтуерно инженерство”
 

курс

Дисциплини

Редовна сесия

05.06 - 25.06.2017 г.

Дата и час

Зала

Поправителна сесия

26.06-02.07.2017 г.

Дата и час

Зала

Преподавател

1

Компютърни мрежи

12.06.2017 - 10.00

704

27.06.2017 - 10.00

306

Проф. дн Олег Асенов Гл. ас. д-р Т. Калушков

1

Линейна алгебра и аналитична геометрия

16.06.2017   - 08.00

17.06.2017   - 08.00

202

30.06.2017 - 08.00

202

Доц. д-р М. Христов Ас. В.Бенчева

1

Микроконтролери и вградени устройства

08.06.2017 - 09.30

306

26.06.2017 - 09.30

306

Проф. д-р М.Гълъбов Гл. ас. д-р М.Петров

1

Обектно ориентирано програмиране

13.06.2017 - 09.00

402,704

01.07.2017 - 09.00

402,704

Доц. д-р Ив. Дончев Н. Бърдаров

1

Уеб програмиране с .NET

23.06.2017 - 09.00

402

28.06.2017 - 09.00

402

Доц. д-р Зл.Върбанов Гл. ас. д-р В.Монев Тр. Трифонов

1

Английски език II част - ТО

////////////////////////////////////////////

////////

05.06.2017-10.00

406

Анелия Иванова

 

ГРАФИК
за провеждане на изпитите през лятна изпитна сесия на учебната 2016/2017 година, специалност “МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”
 

курс

Дисциплини

Редовна сесия

05.06 - 25.06.2017 г.

Дата и час

Зала

Поправителна сесия

26.06-02.07.2017 г.

Дата и час

Зала

Преподавател

1

Алгебра и теория на числата

20.06.2017 - 09.00

406

30.06.2017 -09.00

102

Проф. дмн Ст. Буюклиева

1

Аудио-визуални и информационни технологии в обучението - ТО

////////////////////////////////////////////

////////

06.06.2017 - 10.00

Ректорат

101

Гл. ас. д-р Л. Лазаров

1

Компютърни архитектури

06.06.2017 - 09.30

306

26.06.2017 - 09.30

306

Проф. д-р М. Гълъбов, Гл. ас. д-р Т. Калушков

1

Синтетична геометрия

13.06.2017   - 09.30

14.06.2017   - 08.30

406

28.06.2017 - 08.30

406

Доц. д-р Г. Накова

1

Математически анализ-приложен II курс - ТО

////////////////////////////////////////////

////////

27.06.2017 - 14.00

506

Проф. д-р Д.Цветков, Ас.В.Бенчева

1

Алгоритми и структури от данни

16.06.2017 - 10.00

402

29.06.2017 - 10.00

402

Доц.д-р Зл.Върбанов

1

Английски език II част -ТО

////////////////////////////////////////////

////////

28.06.2017 - 14.00

102

Доц.д-р Ив. Минчева

курс

Дисциплини

Редовна сесия

05.06 - 25.06.2017 г.

Дата и час

Зала

Поправителна сесия

26.06-02.07.2017 г.

Дата и час

Зала

Преподавател

3

Методика на обучението по информатика

05.06.2017 - 09.00

505

27.06.2017 - 09.00

505

Доц. д-р Ив. Дончев

3

Методика на обучението по информационни технологии - ТО

////////////////////////////////////////////

////////

27.06.2017 - 11.00

302

Доц. д-р М. Николова

3

ИК:МОМ1 - Частна методика на обучението по математика-ТО

////////////////////////////////////////////

////////

29.06.2017 - 13.00

702

Доц. д-р Ив. Минчева

3

Хоспитиране по математика - ТО

////////////////////////////////////////////

////////

////////////////////////////////////////////

////////

Проф. д-р Д.Гълъбова

3

Хоспитиране по информатика - ТО

////////////////////////////////////////////

////////

////////////////////////////////////////////

////////

Доц. д-р М. Николова

3

ИК:М5 - Числени методи

24.06.2017 - 09.00

406

30.06.2017 - 09.00

506

Проф. д-р М. Такев

3

ИК: И4 - 1 .Интернет програмиране

15.06.2017 - 10.00

506

26.06.2017 - 10.00

607

Доц. д-р Ю. Дошкова Гл. ас. д-р С. Върбанова

3

ФК: МФ1 - 2.Занимателна математика - ТО

////////////////////////////////////////////

////////

30.06.2017 - 09.00

102

Проф. дмн Ст.Буюклиева

3

ИК:И3 - Изкуствен интелект

08.06.2017 - 09.00

506

28.06.2017 - 09.00

606

Доц.д-р Цв. Георгиева-Трифонова

3

ФК:МФ2 - Вероятностни модели в теорията на тестовете

19.06.2017 - 14.00

406

26.06.2017 - 14.00

505

Проф. д-р Д.Цветков

 

 

ГРАФИК
за провеждане на изпитите през лятна изпитна сесия на учебната 2016/2017 година, специалност “КОМПЮТЪРНИ НАУКИ”
 

курс

Дисциплини

Редовна сесия

05.06 - 25.06.2017 г.

Дата и час

Зала

Поправителна сесия

26.06-02.07.2017 г.

Дата и час

Зала

Преподавател

1

Геометрия

05.06.2017   - 08.00

06.06.2017   - 08.00

102,202

26.06.2017 - 08.00

406, 202

Доц. д-р М. Христов

1

Дискретни структури

12.06.2017   - 09.00

13.06.2017   - 09.00

202

27.06.2017 - 09.00

202

Доц. д-р В. Бакоев

1

Програмиране на С++

16.06.2017 - 09.00

503,504

29.06.2017 - 09.00

503

Доц. д-р Ив. Дончев Ас. Ив. Николов

1

ИК: М1-Математически анализ - приложен курс II

19.06.2017   - 09.00

20.06.2017   - 09.00

202

28.06.2017 - 09.00

202

Доц. д-р Л.Христов ас. В. Бенчева

1

ИК: М2 - Компютърна алгебра

23.06.2017 - 09.00

102

30.06.09 - 09.00

102

Проф. дмн Ст. Буюклиева Ас. д-р М. Джумалиева-Стоева

1

ФК: ЗЕ2 - 1 .Английски език II- ТО

////////////////////////////////////////////

///////////////////

05.06.2017-10.00

406

Ан. Иванова

курс

Дисциплини

Редовна сесия

05.06 - 25.06.2017 г.

Дата и час

Зала

Поправителна сесия

26.06-02.07.2017 г.

Дата и час

Зала

Преподавател

2

Бази от данни

19.06.2017 - 09.00

506

26.06.2017 - 09.00

506

Доц. д-р Цв. Георгиева -Трифонова Гл. ас. д-р Ст. Калчев

2

Компютърни мрежи

23.06.2017 - 10.00

306

01.07.2017 - 10.00

306

Проф. дн Олег Асенов Гл. ас. д-р М. Стефанова Гл. ас. д-р Т. Калушков

2

Непроцедурно програмиране

07.06.2017 - 09.30

506

28.06.2017 - 09.30

506

Гл. ас. д-р Т. Стефанов

2

Оптимизационни методи - ТО

////////////////////////////////////////////

//////////////////////

29.06.2017 - 09.00

202

Доц. д-р Л. Христов

2

Програмиране на Java

14.06.2017 - 08.00

503, 504

27.06.2017 - 08.00

503

Доц.. д-р Т. Тодоров Ас. Ивайло Николов

2

ИК КН3:

1 .Микропроцесорни системи - ТО

////////////////////////////////////////////

//////////////////////

30.06.2017 - 09.00

306

Проф. д-р М. Гълъбов Гл. ас. д-р М. Петров

курс

Дисциплини

Редовна сесия

05.06 - 25.06.2017 г.

Дата и час

Зала

Поправителна сесия

26.06-02.07.2017 г.

Дата и час

Зала

Преподавател

3

Компютърна графика

07.06.2017 - 09.00

306

26.06.2017 - 09.00

302

Доц. д-р Ем. Петков

3

Мултимедиен хардуер

09.06.2017 - 09.00

306

28.06.2017 - 09.00

306

Проф. д-р М. Тодорова Гл. ас. д-р М. Петров Гл. ас. д-р Г. Маркова

3

Програмиране с DOT NET - ТО

////////////////////////////////////////////

/////////////////////

28.06.2017 - 13.00

402

Доц. д-р Зл. Върбанов Гл. ас. д-р В. Монев

3

ИК-КН6:

1 .Компютърна сигурност

05.06.2017 - 10.00

306

29.06.2017 - 10.00

306

Проф. дн Олег Асенов Гл. ас. д-р М. Стефанова

3

ИК КН7:

l.Web програмиране - Java servlets- ТО

////////////////////////////////////////////

/////////////////////

27.06.2017 - 08.00

503

Доц. д-р Тодор Тодоров

3

ИК КН8:

2.Програмиране на асемблер

12.06.2017 - 09.30

306

30.06.2017 - 09.30

306

Проф. д-р М. Гълъбов Гл. ас. д-р М. Петров

 
 
ГРАФИК
за провеждане на изпитите през лятна изпитна сесия на учебната 2016/2017 година, специалност “ИНФОРМАТИКА”
 

курс

Дисциплини

Редовна сесия

05.06 - 25.06.2017 г.

Дата и час

Зала

Поправителна сесия

26.06-02.07.2017 г.

Дата и час

Зала

Преподавател

1

Алгебра и теория на числата

20.06.2017 - 09.00

406

30.06.2017 - 09.00

102

Проф. дмн Ст. Буюклиева

1

Алгоритми и структури от данни

22.06.2017   - 09.00

23.06.2017   - 09.00

504

506

29.06.2017 - 09.00

504, 506

Доц. д-р В. Бакоев Доц. д-р Зл.Върбанов

1

Г еометрия

13.06.2017   - 09.00

14.06.2017   - 08.30

406

28.06.2017 - 08.30

406

Доц. д-р Г. Накова

1

Компютърни архитектури

06.06.2017 - 09.30

306

26.06.2017 - 09.30

306

Проф. д-р М.Гълъбов Гл. ас. д-р Т. Калушков

1

ИК1: 1 .Математически анализ - приложен курс II

09.06.2017 - 09.30

506

27.06.2017 - 14.00

506

Проф. д-р Д. Цветков Ас. В. Бенчева

1

ФК: ЗЕ - Английски език II - ТО

////////////////////////////////////////////

//////////////

28.06.2017 - 14.00

102

Доц. д-р Ив.Минчева

курс

Дисциплини

Редовна сесия

05.06 - 25.06.2017 г.

Дата и час

Зала

Поправителна сесия

26.06-02.07.2017 г.

Дата и час

Зала

Преподавател

2

Бази от данни

15.06.2017 - 09.00

306

27.06.2017 - 09.00

406

Доц. д-р Цв. Георгиева - Трифонова

2

Логическо програмиране

06.06.2017 - 10.00

506

26.06.2017 - 10.00

606

Проф. д-р Ем. Тодорова Гл. ас. д-р Т. Стефанов

2

Математическо оптимиране - ТО

////////////////////////////////////////////

/////////////

29.06.2017 - 09.00

202

Доц. д-р Л. Христов

2

Обектно ориентирано програмиране

09.06.2017 - 09.00

503

504

28.06.2017 - 09.00

503

504

Доц. д-р Ив. Дончев

2

Функционално програмиране

12.06.2017 - 09.00

102

28.06.2017 - 09.00

503

504

Доц. д-р Ив. Дончев Гл. ас. д-р Т. Стефанов

2

ИК М1: Алгоритми върху графи - ТО

////////////////////////////////////////////

/////////////

30.06.2017 - 09.00

406

Доц. д-р Валентин Бакоев

курс

Дисциплини

Редовна сесия

05.06 - 25.06.2017 г.

Дата и час

Зала

Поправителна сесия

26.06-02.07.2017 г.

Дата и час

Зала

Преподавател

3

Числени методи

24.06.2017 - 09.00

406

30.06.2017 - 09.00

506

Проф. д-р М. Такев

3

Мултимедийни компютърни системи

09.06.2017 - 09.00

306

28.06.2017 - 09.00

306

Проф. д-р М. Тодорова Гл. ас. д-р Г.Маркова

3

Защита на населението и околната среда - ТО

////////////////////////////////////////////

/////////////

26.06.2017 - 13.00

IV корпус 504

Д. Нешкова

3

ИК: И5: Взаимодействие човек - компютър - ТО

////////////////////////////////////////////

/////////////

28.06.2017 - 09.00

306

Проф. д-р М. Тодорова Гл.ас. д-р П. Бялмаркова

3

ИК И6: Изкуствен интелект

05.06.2017 - 09.00

506

28.06.2017 - 09.00

606

Доц. д-р Цв. Георгиева-Трифонова Гл. ас. д-р Т. Стефанов

3

ИК И7: 1.Програмиране С#

15.06.2017 - 09.00

504

29.06.2017 - 12.00

402

Доц. д-р Зл. Върбанов Гл.. ас. д-р В. Монев

3

ФК МФ1: 1 .Вероятности модели в теорията на тестовете- ТО

////////////////////////////////////////////

/////////////

26.06.2017 - 14.00

505

Доц. д-р Д. Цветков

3

ФК ИФ1: 3.Web програмиране - PHP - ТО

////////////////////////////////////////////

/////////////

27.06.2017 - 08.00

503

Доц. д-р Т. Тодоров


 

 

СПОДЕЛИ В