Конкурси за заемане на академични длъжности

КОНКУРСЕН ИЗПИТ ЗА ГЛАВЕН АСИСТЕНТ

Професионално направление: 8.2. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО –

СТЕНОПИС

КОНСПЕКТ ЗА КОНКУРСЕН ИЗПИТ ГЛАВЕН АСИСТЕНТ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – СТЕНОПИС

Дата за провеждане на изпита: 22.02.2018 г.

Час за провеждане на изпита: 10:00 ч.

Място за провеждане на изпита: Централен корпус на Факултет по Изобразително Изкуство


КОНКУРСЕН ИЗПИТ ЗА ГЛАВЕН АСИСТЕНТ

Професионално направление: 8.2. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО –

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН И ВИЗУАЛНИ КОМУНИКАЦИИ

КОНСПЕКТ ЗА КОНКУРСЕН ИЗПИТ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН И ВИЗУАЛНИ КОМУНИКАЦИИ

Дата за провеждане на изпита: 22.02.2018 г.

Час за провеждане на изпита: 10:00 ч.

Място за провеждане на изпита: Централен корпус на Факултет по Изобразително Изкуство


КОНКУРСЕН ИЗПИТ ЗА ГЛАВЕН АСИСТЕНТ

Професионално направление: 8.2. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – РИСУВАНЕ

КОНСПЕКТ ЗА КОНКУРСЕН ИЗПИТ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – РИСУВАНЕ

Дата за провеждане на изпита: 22.02.2018 г.

Час за провеждане на изпита: 10:00 ч.

Място за провеждане на изпита: Централен корпус на Факултет по Изобразително Изкуство


КОНКУРСЕН ИЗПИТ ЗА ГЛАВЕН АСИСТЕНТ

Професионално направление: 8.2. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО –

ИСТОРИЯ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО

КОНСПЕКТ ЗА КОНКУРСЕН ИЗПИТ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – ИСТОРИЯ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО

Дата за провеждане на изпита: 22.02.2018 г.

Час за провеждане на изпита: 10:00 ч.

Място за провеждане на изпита: Централен корпус на Факултет по Изобразително Изкуство


СПОДЕЛИ В