Условия за прием на кандидат-студенти

Прием на студенти след средно образование 2024 г.

Специалност Изящни изкуства-СТЕНОПИС

Предварителна сесия 20-21 април 2023г.

Редовна сесия  15-16 юни 2023г.

КОНКУРСНИ ИЗПИТИ:

20 април 2024 г. 8:00ч.

Конкурсен изпит – част I

21 април 2024 г., 8:00ч.

Конкурсен изпит – част II

***

15 юни 2024 г.,8:00ч.

Конкурсен изпит – част I

16 юни 2024 г.8:00

Конкурсен изпит – част II

Изпитите и събеседването са присъствени.

***

Подробности за провеждането на кандидатстудентски изпити:

https://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=181&zid=9

За повече информация за условия та за кандидатстване :

проф. д-р Владимир Аврамов (ръководител катедра)

vladavram@abv.bg

мобилен тел.: 0888498100

доц. Борис Желев

borisjelev@ts.uni-vt.bg

мобилен тел.:  0887 613 957

доц.д-р Анастасия Тонкова

a.tonkova@ts.uni-vt.bg

мобилен тел.: 0886196000

както и на Facebook /Messenger Страница на Катедра Стенопис:

https://www.facebook.com/stenopis

или на страница на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - Бюро за кандидатстудентска информация:

https://www.uni-vt.bg/site/loged/siteadmin/pages/?page=1&zid=1

СПОДЕЛИ В