Съобщения

ОБЯВА

за събрание на редовните членове на

ЦЕНТЪР ЗА МЕДИЕВИСТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (ЦМИ)

при Исторически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

 

Уведомявам всички редовни членове на ЦМИ, че на 11.10.2016 г. от 14:00 в каб. 528 в сградата на Ректората на ВТУ ще се проведе първо редовно събрание за академичната 2016-2017 г. при следния дневен ред:

1. Отчет на дейността на ЦМИ за периода юни-септември 2016 г.

2. Обсъждане на предложения за графично лого на ЦМИ

3. Разглеждане на кандидатури и предложения за нови редовни и почетни членове на ЦМИ

4. Обсъждане на идеи и предложения за проекти и конференции за академичната 2016-2017 г.

5. Разни

 

 

Председател на Центъра за медиевистични изследвания :

проф. д-р Пламен Павлов

 

 

 

 

 

СПОДЕЛИ В