Център за медиевистични изследвания

Центърът за медиевистични изследвания (ЦМИ) към Историческия факултет (ИФ) на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ е създаден на 9 май 2016 г. Неговият правилник е одобрен от Факултетния съвет на Историческия факултет  на 17 май 2016 г. (протокол № ФД-03-07) и е утвърден от Академичния съвет на Великотърновския университет (ВТУ) на 18 юли 2016 г. (Решение № 7). Центърът обединява първоначално преподавателите по средновековна обща и средновековна българска история, история на Византия и история на Османската империя от ИФ, но в последствие се разширява чрез включването като редовни и асоциирани членове на преподаватели с доказан интерес в областта на медиевистиката, българистиката, византинистиката и османистиката както от ВТУ, така и от редица научни и академични институции в страната (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Регионален исторически музей – Велико Търново, БАН и др.) и чужбина (Университет в Лудж, Полша, Атински университет, Гърция, Византоложки институт – Белград, Сърбия, Институт по история – Белград, Сърбия, Център за история, култура и религия на средиземноморския басейн Ceraneum в Лудж, Полша и др.).

През годините след създаването си ЦМИ се утвърди като авторитетен научен център със съществен принос за поддържането и издигането на реномето на Великотърновския университет като научно средище на медиевистиката в България. Центърът е сред водещите съорганизатори на такива значими научни форуми като Международната научна конференция във връзка с 1300 години от подписването на българо-византийския договор от 716 г. "Българо-византийските отношения по време на Първото българско царство" (28–29.10.2016 г.) и Международната научна конференция „Симеонова България в историята на Европейския Югоизток. 1100 години от битката при Ахелой“ (25–28.10.2017 г.).

Председател на ЦМИ от момента на създаването му е именитият български историк проф. д-р Пламен Павлов.

През м. октомври 2017 г. единодушно за почетен председател на Центъра за медиевистични изследвания бе избран доайенът на българската медиевистика акад. Васил Гюзелев.

СПОДЕЛИ В