ЛЕКЦИЯ НА КОРНЕЛИЯ МАРИН НА ТЕМА: ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ В ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ. КОЛКО ЗЕЛЕНА Е ЗЕЛЕНАТА ЕНЕРГИЯ?

 

 

Лекция

 
(на английски език)
 
на
 
Корнелия Марин,
 
Катедра „Информатика и География“
 
Факултет по математика, информатика и Науки за Земята
 
Университет „Спиру Харет“, Букурещ, Румъния
 
 
 
на тема:
 
Икономически дейности в защитените територии. Колко зелена е зелената енергия?
 
 
 
на 7 април в 321 зала от 13 часа
 
 
 
 
Lecture of
Professor Cornelia MARIN
from Faculty of Mathematics, Informatics and Earth Sciences, Department of Informatics and Geography
“Spiru Haret” University, Bucharest, Romania
 
 
On theme:
Economic activities in protected areas. How green is green energy?
 
On 7th April, in Lecture Hall 321, at 13:00
СПОДЕЛИ В