Слово за делото на Светите равноапостоли братята Кирил и Методий от проф. д.ф.н. Иван Харалампиев (ректор 1999 – 2007 г.)

Слово на проф. д.ф.н. Иван Харалампиев (ректор 1999 – 2007 г.)

Слово за делото на Светите равноапостоли братята Кирил и Методий от проф. д.ф.н. Иван Харалампиев (ректор 1999 – 2007 г.)
СПОДЕЛИ В