ДАТИ ЗА КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТСКИТЕ ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

конкурси за прием и обучение на докторанти през уч. 2016-2017 г.

 

Шифър

Области на висше образование, професионални направления и докторски програми

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

1

Педагогически науки

 

 

 

1.3

Педагогика на обучението по ...

 

 

 

 

Методика на обучението по география

12.09.2016

9:00

425

2

Хуманитарни науки

 

 

 

2.2

История и археология

 

 

 

 

Стара история (История на стария свят)

20.09.2016

9:00

534

 

Средновековна обща история (История на Византия и средновековна история на балканските народи)

20.09.2016

9:00

529

 

История на България (Нова история на България ХVІІІ-ХІХ в. – Възраждане)

20.09.2016

9:00

536

 

История на България (Нова история на България 1878-1944 г.)

20.09.2016

9:00

536

 

История на България (Най-нова история на България)

19.09.2016

9:00

538

 

Нова и най-нова обща история (История на балканските народи)

19.09.2016

9:00

526

 

Археология (Антична нумизматика)

08.09.2016

9:00

539

3

Социални, стопански и правни науки

 

 

 

3.1

Социология, антропология и науки за културата

 

 

 

 

Етнология

19.09.2016

9:00

538

4

Природни науки, математика и информатика

 

 

 

4.4

Науки за Земята

 

 

 

 

Физическа география и ландшафтознание

12.09.2016

9:00

425

 

Социално-икономическа география (Регионално развитие)

12.09.2016

9:00

422

СПОДЕЛИ В