ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНТЕНЗИВНА ПРОГРАМА "СТАНДАРТИ НА ВСЕКИДНЕВИЕТО ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО И НОВОТО ВРЕМЕ" - 12-23 МАЙ 2013 Г.

 

От 12 до 23 май 2013 г. за втора поредна година Великотърновският университет “Св. св. Кирил и Методий” ще бъде домакин на 10-дневна атрактивна образователна и международна научна проява - Интензивна програма “СТАНДАРТИ НА ВСЕКИДНЕВИЕТО ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО И НОВОТО ВРЕМЕ” по Програма “Учене през целия живот”, Секторна програма “Еразъм”, с участие на изявени студенти, докторанти и преподаватели от Полша (Университет в Лодз), Турция (Университет „Улудаг” - Бурса и Анкарски университет), Румъния (Университет „Овидий”) и България (ВТУ и СУ „Св. Климент Охридски”).

Официалното откриване на планирания 10-дневен цикъл лекции, презентации, уъркшопове, кулинарни демонстрации, тематични екскурзии и дискусии ще се състои на 13 май 2013 г. (понеделник) от 10.00 часа в конферентната зала на хотел „Премиер”.

Финансирането на тази модерна форма на обучение, предоставяща и възможност за научен дебат, е по линия на международен тригодишен проект, спечелен към Центъра за развитие на човешките ресурси (по програма „Учене през целия живот”) от екип преподаватели от катедра „Стара и средновековна история” в Исторически факултет на ВТУ - доц.д-р Красимира Мутафова, доц. д-р Надежда Христова, доц. д-р Ивелин Иванов, гл. ас. д-р Г ергана Г еоргиева. В проекта са заложени 11 основни теми, фокусирани върху различни аспекти на стандартите на всекидневието в Югоизточна, Централна и Западна Европа в широкия времеви диапазон от Средновековието до Новото време. Обхванати са тематични полета, които не са широко застъпени в университетското образование и които се отличават с висока степен на интердисциплинарност. Планираните форми на обучение отговарят на доказана потребност от социално сближаване и мултикултурен диалог и безспорно ще съдействат за изграждане на стереотипи на поведение, основани на толерантността и разбирането и приемането на „другия”.

Интензивната програма „Стандарти на всекидневието” продължава и доразвива съществуваща вече традиция в контактите между академичните общности на историческите факултети на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” и СУ „Св. Климент Охридски”. Предстоящото 10-дневно обучение е основано на изцяло иновативни подходи при разглеждането на теми, ориентирани към кръговрата на всекидневието в различните исторически епохи, жизнения стандарт и социалния статус на индивида. В планираните уъркшопове участниците в интензивната програма ще имат възможността да се включат в „съживяването” и дегустацията на средновековни кулинарни рецепти, което ще бъде извършено под вещото ръководство на доц. Иван Лазаров, ръководител на катедра „Стара и средновековна история” в Исторически факултет на ВТУ.

Програмата тази година ще приключи с провеждането на двудневни дискусии под формата на кръгли маси по основните теми, по които ще работят формираните екипи студенти при стартиране на обучението: труд и отдих; делници и празници; живот в мир, живот във война; любов, брак и секс - стандарти; битът - традиции и иновации (храна, дом и домакинство); климат, общество и географска среда; център и периферия, столица и провинция (град и село).

Организаторите се надяват, че тази модерна форма на обучение ще създаде подходящи условия за активни преки контакти и обмен на идеи между студенти и преподаватели от различни страни и ще спомогне за бъдещи съвместни проекти между висшите училища и най-вече, че ще бъде особено ползотворна за привличането на изявени студенти към научна работа.

 

СПОДЕЛИ В