НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ – ИСТОРИЯ И КУЛТУРА (XVIII–XX В.)“, ПОСВЕТЕНА НА 80-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ДОЦ. Д-Р ГЕОРГИ ПЛЕТНЬОВ, 4 ДЕКЕМВРИ 2015 Г., ЗАЛА „ЕВРОПА“

СПОДЕЛИ В