Посещение на делегация от Великотърновския университет в Рим, Италия

По покана на д-р Данило Йерволино, президент на групата университети Пегасо, Италия, делегация от Великотърновския университет посети Рим от 26 до 28 април т.г.

Делегацията бе водена от ректора проф. д-р Христо Бонджолов, а в състава й бяха чл.-кор на БАН проф. д.ф.н Стоян Буров, зам.-ректор по учебната дейност, и доц. д-р Димитър Димитров, зам.-ректор по международното сътрудничество.

Представителите на Великотърновския университет проведоха работни срещи с д-р Данило Йерволино, президент на университета Меркаторум, и с ректори на други университети от групата Пегасо. Проведена бе и среща с проф. Александро Бианчи, бивш министър на образованието и науката на Италия в кабинета на Романо Проди.

Университетите от групата Пегасо залагат на модерните прийоми във висшето образование, на дистанционното обучение, ученето през целия живот и използването на модерни технически средства.

Проведените срещи бяха ползотворни, договорено бе бъдещо сътрудничество, включително обучение на италиански учители в магистърски програми на Великотърновския университет, както и използването на модерни технически платформи в дистанционното обучение.

 

 

 

 

 

СПОДЕЛИ В