Факултетен съвет

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ
(мандат 2023-2027 г.)


ХАБИЛИТИРАНИ

 1. Проф. д-р Маринела Михова
 2. Проф. д-р Любомира Попова
 3. Проф. д-р Милена Алексиева
 4. Проф. д-р Пенка Кънева
 5. Проф. д-р Петя Караиванова
 6. Проф. д-р Розалия Кузманова-Карталова
 7. Проф. д-р Стоянка Георгиева-Лазарова
 8. Проф. дн Теодора Давидова
 9. Доц. д-р Бинка Караиванова
 10. Доц. д-р Боряна Здравкова
 11. Доц. д-р Георги Георгиев
 12. Доц. д-р Деляна Чуховска
 13. Доц. д-р Дияна Димитрова
 14. Доц. д-р Катерина Златкова-Дончева
 15. Доц. д-р Мариела Тодорова-Колева
 16. Доц. д-р Мирослава Петкова
 17. Доц. д-р Росица Димкова
 18. Доц. д-р Светослав Стефанов
 19. Доц. д-р Стефания Беломъжева-Димитрова

НЕХАБИЛИТИРАНИ

 1. Гл. ас. д-р Евдокия Стефанова
 2. Гл. ас. д-р Кристина Тодорова
 3. Гл. ас. д-р Яна Димитрова
 4. Ас. д-р Иван Сираков

СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ

 1. Деница Ценкова
 2. Кристина Иванова
СПОДЕЛИ В