Общо събрание

СПИСЪК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ (Мандат 2019-2023)

към 01.01.2020 г.


Председател:

Заместник-председател:

Катедра “Предучилищна педагогика”

 1. проф. д.п.н. Пламен Анатолиев Легкоступ
 2. доц. д-р Петя Йорданова Караиванова
 3. доц. д-р Рени Георгиева Христова - Коцева
 4. гл. ас. д-р Стефан Николов Гостилов
 5. гл. ас. д-р Красимира Стефанова Петрова
 6. гл. ас. д-р Деляна Христова Чуховска
 7. ас. д-р Галина Иванова Николова
 8. ас. д-р Десислава Ангелова Попова
 9. ас. Йоанна Цветанова Цанева

Катедра “Начална училищна педагогика”

 1. проф. д-р Даниела Тодорова Йорданова
 2. проф. дн Анелия Цакова Гърбачева
 3. проф. дн Мариана Гатева Мандева
 4. проф. дн Мариана Минчева Гърмидолова
 5. доц. д-р Катя Симеонова Николова
 6. доц. д-р Пенка Тодорова Кънева
 7. гл. ас. д-р Георги Иванов Василев
 8. гл. ас. д-р Евдокия Николаева Стефанова
 9. преп. д-р Ваня Илиева Кильовска
 10. ас. Светлана Христова Гостилова-Живкова

Катедра “Педагогика”

 1. проф. дн Венка Петрова Кутева - Цветкова
 2. проф. дн Антония Тонева Кръстева
 3. проф. д-р Любомира Симеонова Попова
 4. проф. д-р Маринела Великова Михова
 5. проф. д-р Розалия Йорданова Кузманова - Карталова
 6. доц. д-р Боряна Стойнова Здравкова
 7. доц. д-р Лъчезар Иванов Лазаров
 8. доц. д-р Стоянка Любомирова Георгиева - Лазарова
 9. гл. ас. д-р Георги Петров Георгиев
 10. гл. ас. д-р Дияна Иванова Димитрова
 11. гл. ас. д-р Катерина Иванова Златкова-Дончева
 12. гл. ас. д-р Лидия Николова Колева
 13. гл. ас. д-р Мариела Петкова Тодорова-Колева
 14. гл.ас. д-р Петя Веселинова Марчева-Йошовска
 15. гл. ас. д-р Силвия Иванова Тодорова
 16. гл. ас. д-р Яна Михайлова Димитрова
 17. ас. д-р Маргарита Мавродиева Калейнска
 18. ас. Кристина Георгиева Тодорова

Катедра “Теория и методика на физическото възпитание”

 1. проф. д-р Людмил Петров Иванов
 2. проф. дн Теодора Михайлова Давидова
 3. проф. д-р Димитринка Георгиева Цонкова
 4. проф. д-р Димитър Георгиев Давидов
 5. проф. д-р Милена Величкова Алексиева
 6. доц. д-р Елена Костова Кънчева
 7. доц. д-р Мирослава Маринова Петкова
 8. доц. д-р Росица Димитрова Димкова
 9. доц. д-р Светослав Стефанов Стефанов
 10. доц. д-р Стефания Иванова Беломъжева-Димитрова
 11. доц. д-р Стоян Христов Денев
 12. доц. д-р Цветанка Цветкова Дилова - Нейкова
 13. гл. ас. д-р Бранимир Иванов Маринов
 14. гл. ас. д-р Димитър Николов Николов
 15. гл. ас. д-р Калояна Цветанова Крумова - Цончева
 16. гл. ас. д-р Милен Стефанов Видиновски
 17. гл. ас. д-р Парашкева Александрова Коева
 18. ас. Данаил Михайлов Киров
 19. преп. Панайот Атанасов Паздерков

Катедра “Музика”

 1. проф. дн Марияна Николаева Булева – Петрова
 2. доц. д-р Илияна Иванова Николова
 3. доц. д-р Бинка Георгиева Караиванова
 4. доц. д-р Клара Евлогиева Мечкова
 5. доц. д-р Нина Иванова Начева – Маркова
 6. доц. д-р Славка Георгиева Петкова-Марчевска
 7. доц. Митко Иванов Димитров
 8. доц. Цветелина Здравкова Славова
 9. гл. ас. д-р Ана Борисова Ганева
 10. гл. ас. д-р Вася Георгиева Мандикова-Иванова

Представители на студенти и докторанти

 1. Януш Георгиев Мирчев, „Педагогика на обучението по физическо възпитание“, фак. № 1 319
 2. Георги Иванов Неделчев, „Педагогика на обучението по физическо възпитание“, фак. №  483
 3. Йорданка Димитрова Йорданова-Маринова, „Педагогика на обучението по физическо възпитание“, фак. № 1905012641
 4. Антония Росенова Русева, докторант
 5. Ивайло Валериев Христов, „Педагогика на обучението по физическо възпитание“, фак. № 460
 6. Станимир Илков Илков, „Педагогика на обучението по физическо възпитание“, фак. №  484
 7. Александър Дарилов Стоенчев, „Педагогика на обучението по физическо възпитание“, фак. № 454
 8. Петя Стефанова Дечева, „предучилищна и начална училищна педагогика“, фак. № 841ПН
 9. Валентин Станчев Железов, „Педагогика на обучението по физическо възпитание“, фак. № 482
 10. Даниела Даниелова Великова , „Педагогика на обучението по физическо възпитание“, фак. № 1314
 11. Боряна Иванова Василева, „Предучилищна и начална училищна педагогика“, фак. № 807 ПН

Представители на административния персонал

 1. Румяна Стефанова Раева
 2. Ваня Александрова Райчева
СПОДЕЛИ В