За научноизследователския център

Научноизследователският център „Търновска книжовна школа” е създаден със Заповед № 2013/3.10.1972 г. на Държавния комитет за наука и технически прогрес като „Комплексна научноизследователска група”. Преобразуван е в сегашния си вид и название с решение на АС на ВТУ от 1991 г.

Научноизследователският център „Търновска книжовна школа“ е провел десетки научни прояви. Най-значима от тях е международният научен симпозиум „Търновска книжовна школа”, който е най-старият и авторитетен форум на българската и световната старобългаристика. Първият симпозиум е проведен през 1971 г. под егидата на ЮНЕСКО, а първият сборник с материали излиза през 1976 г. Симпозиумът се провежда през четири години. До настоящата 2018 г. са отпечатани десет тома с повече от 600 статии, студии и съобщения на 320 учени от 15 страни. Сборниците на Търновската книжовна школа са сред най-цитираните издания в Европа и в света в областта на старобългаристиката и проучванията върху средновековната българска книжовност, култура, археология и история.

С Центъра се свързва една от най-престижните награди в областта на старобългаристиката – международната Евтимиева награда. Нейни носители са изследователи от пет страни (Полша, Русия, България, Дания, Гърция), сред които проф. Йежи Русек, акад. Димитрий Лихачов, проф. Пеньо Русев, проф. Гунар Сване, проф. Ангел Давидов, поета Радко Радков, проф. Димитриос Гонис, акад. Васил Гюзелев.

СПОДЕЛИ В