Филиална библиотека

Библиотечно-информационният център IV корпус е създаден през 2021 г. на базата на съществуващите филиални библиотеки към Стопански факултет и към Факултет "Математика и информатика". Той е основна база за учебната дейност на студентите от двата факултета. Притежава профилиран фонд, който наброява над 9 000 тома книги, научна периодика, справочници, сборници от конференции, CD и DVD учебна и научна литература, периодични издания, CD и др.

Библиотечно-информационен център – IV корпус  е основно реконструиран и модернизиран, и отговаря на съвременните стандарти за организация на библиотечно-информационната работа.  Библиотеката разполага с 22 читателски места.

СПОДЕЛИ В