Полезни връзки

ВРЪЗКИ С БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Факултет “Математика и информатика” поддържа контакти както с бизнеса, така и с обществените организации:
 
Сключени са договори за сътрудничество с:
 
- “Екстрапак” ООД гр. Велико Търново за подготовка на кадри, квалификация на персонал, реализация на млади специалисти, стажантски програми, научно-приложни разработки за решаване на технически и производствени проблеми, производство на продукти и реклама.
 
- “Информационно обслужване” АД гр. Велико Търново за организиране на съвместни инициативи, проекти и обучение за студентите и преподавателите от Университета, обмен на университетски преподаватели, които да водят обучителни курсове към “Информационно обслужване” АД, участие на студенти от университета в стажантски програми, обучения и курсове, организирани от “Информационно обслужване” АД, предоставяне на учебни зали, технически средства и специализиран софтуер, за целите на съвместната проектна дейност.
 
- SAP за използване на академични, образователни материали на SAP University Alliances, свързани с обучението на студентите и за вътрешно обучение на преподавателския състав.
 
- Природо-математическа гимназия “Васил Друмев” гр. Велико Търново за дейности, свързани с повишаване на педагогическата квалификация, дейности в полза на учениците, дейности по съвместно организиране на национални и регионални състезания и олимпиади за ученици по математика, информатика и информационни технологии, организиране на студентски и научни мероприятия, издателска дейност, обезпечаване на съвместните мероприятия.
 
- Съюз на печатарската индустрия в България: неправителствена организация, създадена през 2002 г. Оттогава до днес негов председател е инж. Петър Кънев, собственик на печатница „Демакс“, народен представител от 42-рото Народно събрание, зам.-председател на Комисията по икономическа политика. Главен секретар е г-н Румен Трифонов.
Към момента в Съюза членуват 113 браншови и образователни структури. Целта на неговата дейност е да ги подпомага чрез участия в проекти, насочени към увеличаване на възможностите им за развитие; чрез популяризиране на тяхната работа; реализиране на специализирана квалификация в сферата на полиграфията; подпомагане на маркетинговата и рекламната им дейност и др.
 
Партньори на Съюза на печатарската индустрия са International confederation for printing and allied industries a.i.s.b.l. и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България.
Съюзът си сътрудничи с браншовите издания „Полиграфия”, „Опаковки и печат”, „Прографика” и „ProPack”. Негов орган е „Информационен бюлетин”, електронно информационно издание за печатна комуникация.
 
- Университет по библиотекознание и информационни технологии – София – договор за съвместно издаване и отпечатване на списание “Издател”.
СПОДЕЛИ В