Съвет на колежа

Съгласно Правилника за дейността и управлението на Педагогически колеж - Плевен към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” Съветът на колежа е колективен орган за ръководство и контрол на дейността на колежа.

В състава на Съвета влизат всички преподаватели на основен трудов договор в структурното звено, както и представители на студентите.

Съветът на колежа определя цялостната учебна и организационна дейност на колежа.

СПИСЪЧЕН СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА КОЛЕЖА
мандат 2023 – 2027 г.
(актуален към октомври 2023 г.)

доц. д-р Боряна Стойнова Здравкова - председател

проф. д-р Пенка Илиева Марчева

доц. дн Йосиф Ясенов Нунев

доц. д-р Анелия Спасова Рангелова

доц. д-р Емил Костадинов Бузов

доц. д-р Росица Борисова Пенкова

гл. ас. д-р Александър Василев Кръстев

гл. ас. д-р Венцислав Руменов Петров

гл. ас. д-р Илиян Маринов Христов

гл. ас. д-р Христина Валентинова Гергова

ас. Елена Димитрова Петрова

ас. Мария Божидарова Илиева-Дунчева

преп. Анелия Иванова Рачкова

преп. Кремена Любенова Ангелова

Кристина Анатолиева Стефанова – студент

Евелина Петева Петрова – студент

Елица Велинова Елинова – студент 

СПИСЪЧЕН СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА КОЛЕЖА
мандат 2019 – 2023 г.
(актуален към октомври 2022 г.)

доц. д-р Емил Костадинов Бузов - председател

доц. д-р Анелия Спасова Рангелова

доц. д-р Боряна Стойнова Здравкова

доц. дн Йосиф Ясенов Нунев

доц. д-р Пенка Илиева Марчева

доц. д-р Росица Борисова Пенкова

гл. ас. д-р Александър Василев Кръстев

гл. ас. д-р Венцислав Руменов Петров

гл. ас. д-р Илиян Маринов Христов

гл. ас. д-р Христина Валентинова Гергова

ас. Елена Димитрова Петрова

ас. Мария Божидарова Илиева-Дунчева

преп. Анелия Иванова Рачкова

преп. Кремена Любенова Ангелова

Петя Николаева Петкова – студент

Ралица Анатолиева Пъшева – студент

СПИСЪЧЕН СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА КОЛЕЖА
мандат 2019 – 2023 г.
(актуален към октомври 2021 г.)

доц. д-р Емил Костадинов Бузов - председател

доц. д-р Анелия Спасова Рангелова

доц. д-р Боряна Стойнова Здравкова

доц. дн Йосиф Ясенов Нунев

доц. д-р Пенка Илиева Марчева

доц. д-р Росица Борисова Пенкова

гл. ас. д-р Александър Василев Кръстев

гл. ас. д-р Венцислав Руменов Петров

гл. ас. д-р Илиян Маринов Христов

гл. ас. д-р Христина Валентинова Гергова

преп. Анелия Иванова Рачкова

преп. Кремена Любенова Ангелова

СПИСЪЧЕН СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА КОЛЕЖА
мандат 2019 – 2023 г.
(актуален към октомври 2020 г.)

доц. д-р Емил Костадинов Бузов - председател

доц. д-р Анелия Спасова Рангелова

доц. д-р Боряна Стойнова Здравкова

доц. дн Йосиф Ясенов Нунев

доц. д-р Пенка Илиева Марчева

гл. ас. д-р Илиян Маринов Христов

гл. ас. д-р Росица Борисова Пенкова

ас. Александър Василев Кръстев

ас. Христина Валентинова Гергова

преп. Анелия Иванова Рачкова

преп. Кремена Любенова Ангелова

Иван Мариянов Иванов, НУП, 3 курс

Светлана Георгиева Тодорова, НУП, 3 курс

СПИСЪЧЕН СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА КОЛЕЖА
мандат 2019 – 2023 г.
(актуален към октомври 2019 г.)

доц. д-р Емил Костадинов Бузов - председател

доц. д-р Анелия Спасова Рангелова

доц. д-р Боряна Стойнова Здравкова

доц. д-р Йосиф Ясенов Нунев

доц. д-р Пенка Илиева Марчева

гл. ас. д-р Илиян Маринов Христов

гл. ас. д-р Росица Борисова Пенкова

ас. Александър Василев Кръстев

ас. Венцислав Руменов Петров

ас. Ивелина Емилова Начева

ас. Христина Валентинова Гергова

преп. Анелия Иванова Рачкова

преп. Кремена Любенова Ангелова

преп. Маргарита Любомирова Гаврилова

Ариана Викторова Трифонова, НУПАЕ, 3 курс

Иван Мариянов Иванов, НУП, 2 курс

Светлана Георгиева Тодорова, НУП, 2 курс

СПИСЪЧЕН СЪСТАВ НА КОЛЕЖАНСКИЯ СЪВЕТ
мандат 2015 – 2019
(актуален към ноември 2018 г.)

доц. д-р Емил Костадинов Бузов - председател

доц. д-р Анелия Спасова Рангелова

доц. д-р Боряна Стойнова Здравкова

доц. д-р Йосиф Ясенов Нунев

доц. д-р Пенка Илиева Марчева

гл. ас. д-р Илиян Маринов Христов

гл. ас. д-р Росица Борисова Пенкова

ас. Александър Василев Кръстев

ас. Венцислав Руменов Петров

ас. Димитър Йорданов Новаков

ас. Христина Валентинова Гергова

преп. Анелия Иванова Рачкова

преп. Кремена Любенова Ангелова

преп. Маргарита Любомирова Гаврилова

Марина Емилова Мандрачелова, ПУПАЕ, 2 курс

Геновева Венциславова Иванова, НУП, 2 курс

СПИСЪЧЕН СЪСТАВ НА КОЛЕЖАНСКИЯ СЪВЕТ
мандат 2015 – 2019
(актуален към ноември 2017 г.)

доц. д-р Емил Костадинов Бузов - председател

доц. д-р Анелия Спасова Рангелова

доц. д-р Боряна Стойнова Здравкова

доц. д-р Йосиф Ясенов Нунев

доц. д-р Пенка Илиева Марчева

гл. ас. д-р Илиян Маринов Христов

гл. ас. д-р Росица Борисова Пенкова

ас. Александър Василев Кръстев

ас. Венцислав Руменов Петров

ас. Димитър Йорданов Новаков

ас. Маргарита Любомирова Гаврилова

ас. Христина Валентинова Гергова

Марина Емилова Мандрачелова, ПУПАЕ, 1 курс

Геновева Венциславова Иванова, НУП, 1 курс

СПИСЪЧЕН СЪСТАВ НА КОЛЕЖАНСКИЯ СЪВЕТ
мандат 2015 - 2019
(актуален към януари 2017 г.)

доц. д-р Емил Костадинов Бузов - председател

доц. д-р Боряна Стойнова Здравкова

доц. д-р Пенка Илиева Марчева

гл. ас. д-р Анелия Спасова Рангелова

гл. ас. д-р Росица Борисова Пенкова

ас. д-р Петя Веселинова Марчева - Йошовска

ас. Илияна Петкова Петкова

ас. Маргарита Любомирова Гаврилова

ас. Димитър Йорданов Новаков

ас. Венцислав Руменов Петров

Снежана Димчева Горанова, ІII курс, спец. НУП

Янита Александрова Велева, III курс, спец. НУП

СПИСЪЧЕН СЪСТАВ НА КОЛЕЖАНСКИЯ СЪВЕТ
мандат 2011 - 2015

доц. д-р Росица Димитрова Димкова

доц. д-р Емил Костадинов Бузов

доц. д-р Теодора Димитрова Вълова

доц. д-р Пенка Илиева Марчева

гл. ас. Валя Симеонова Гинчева

гл. ас. Анелия Спасова Рангелова

гл. ас. Александра Владимирова Иванова

гл. ас. Илиана Петкова Петкова

гл. ас. Красимир Стефанов Тодоров

гл. ас. Катя Лалова Вачева

ас. Мая Валентинова Иванова

Eвгения Симеонова Петровска – представител на адм. персонал

Стоянка Христова Вашкова ІІІ курс, ПУП и АЕ

Гергана Христова Кръстева ІІІ курс, ПУП и АЕ 

СПОДЕЛИ В